EL DEBAT CURRICULAR DEL PACTE NACIONAL PER A L'EDUCACIÓ

El Departament ha obert un debat sobre el currículum. Ha diferenciat 5 àmbits que anomena:

  1. Àmbit de llenguatge i comunicació
  2. Àmbit social i cultural
  3. Àmbit científic
  4. Àmbit artístic
  5. Desenvolupament personal

Considerem que cal llegir aquest document i enviar les nostres opinions, tant a NIVELL PERSONAL com d'ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS d'una determinada especialitat.

Per la nostra part, per assegurar que aquestes opinions també arribin a tota la societat, farem un informe públic i li donarem la màxima difusió. Per això us demanem que ens feu arribar les vostres opinions a la nostra adreça electrònica ( ames@telefonica.net ) abans del 30 de novembre.

Els professors som els únics experts reals en temes curriculars, els que els hem d'impartir cada dia, i la societat té dret a saber les nostres opinions.

Per consultar i participar en el debat clica aquí:

http://jasper.xtec.es:7451/e13_debatcurricular/AppJava/FlowControl