ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS ANY 2010

 

Com fer la sol·licitud per a presentar-se a l’Accés als Cossos de Catedràtics

 

 

Benvolgut/da company/ya,

 

Per la sol·licitud per accedir als cossos de Catedràtics cal fer el següent:

 

1.) Anar a la plana WEB del Departament sobre l'Accés als cossos de Catedràtics i omplir la sol·licitud abans del 14 d'abril de 2010. (S’ha de fer una sol·licitud per a cada cos al que es vol accedir) i imprimir-la per a disposar d’un document on apareguin totes les dades, la data de presentació i el número de referència de la sol·licitud (l’anomenat número d'expedient de l'òrgan prestador).

 

En aquesta sol·licitud cal indicar si s’està o no exempt de fer la prova de català

 

·        Els aspirants que estiguin exempts de fer la prova de català hauran d’indicar en la casella corresponent de la sol·licitud, el nivell de coneixements i el nom del document acreditatiu. Estan exemptes els que tenen algun justificant de tenir un nivell igual o superior al nivell C, els que ja han estat exemptes d’aquesta prova en convocatòries anteriors de provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o ja les van superar, com són totes les realitzades a Catalunya a partir de l’any 1991. El motiu és que de tot això ja hi ha enregistrament en el Departament.

 

·        Els aspirants que estiguin exempts de fer la prova de català però això no estigui enregistrat en el Departament d’Educació hauran de presentar, en els Serveis Territorials on està destinat l’aspirant i en el termini de 7 dies després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, és a dir fins el 20 d'abril de 2010, el document acreditatiu indicant la data de tramitació telemàtica i el número de la sol·licitud.

 

·        A la llista provisional d'admesos i exclosos que sortirà abans del 13 de maig de 2010 es farà constar els aspirants que reuneixen els requisits suficients de català i no han de fer cap prova de català.

 

2.) Pagar els drets de participació. Es podrà fer de forma presencial, anant a La Caixa, o per via telemàtica (per transacció amb tarja de crèdit o dèbit o per transferència). Estaran exempts de pagar els que acreditin tinguin una discapacitat igual o superior al 33%.

 

·        Els que paguin a través de personar-se en una oficina de La Caixa hauran de pagar 52,35 euros. Per pagar d’aquest forma s’haurà de presentar el full corresponent que trobarem a la WEB abans esmentada i demanar l’estampació del segell del banc.

 

·        El que paguin a través d’internet hauran de pagar 41,90 euros (un 20% menys). Si a més són membres de famílies monoparentals o de famílies nombroses de categoria general només hauran de pagar 26,20 euros (un 30% menys) i si són membres de famílies nombroses de categoria especial només hauran de pagar 15,70 euros (un 50% menys).

 

·        El pagament a través d’internet es podrà fer amb tarja de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat a través de la WEB abans esmentada. El pagament també es podrà fer per transferència bancària al compte corrent de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” 2100-3000-11-2201661873. En aquest cas cal fer constar en la primera posició del remitent el DNI de l’aspirant i a continuació els cognoms i nom.

 

 

 

Si vols fer-nos fes-nos alguna pregunta envia un e-mail a: ames@telefonica.net

 

 

Una molt cordial salutació

 

Acció per a la Millora de l'Ensenyament de la Secundària (Sindicat AMES)

http://amesweb.tripod.com