PER QUÈ ÉS NECESSARI FER LA VAGA DEL 19 DE MARÇ

 

Benvolgut/da company/a,

T'escrivim per demanar la teva col·laboració en la distribució de la informació adjunta sobre el Projecte de la LEC que s'està tramitant al Parlament de Catalunya i sobre la vaga de docents convocada pel proper dijous 19 de març. És un tema molt important perquè volen establir un nou marc de drets i deures del professorat.

Com que en el nostre sindicat tots som professors en actiu, no podem anar a informar-vos personalment i, per això, et demanem que facis una impressió del cartell adjunt (2 pàgines) i la pengis a la Sala de Professors. Moltes gràcies.

El cartell està a: http://amesweb.tripod.com/cartellcontralalec19m.pdf

El que més ens preocupa de la LEC és que estableix que l'avaluació del professorat bàsicament la farà el Director i que aquest tindrà competències per decidir quins professors continuen en el centre i quins no, ja que el professor ja no tindrà plaça fixa en un centre sinó en una zona. Amb aquest model el que s'afavorirà no és la millora acadèmica i professional dels docents, sinó la seva submissió a qualsevol cosa que els proposin els directors. Amb aquest model està en perill la llibertat acadèmica del professorat i els nivells acadèmics dels nostres alumnes. Nosaltres considerem que els centres públics han de ser ideològicament plurals i que aquesta riquesa no s'ha de perdre ni disminuir en funció del proposat "projecte educatiu de centre".

L'alternativa del sindicat AMES respecte a aquest model de la LEC consisteix en:

1.) Recuperar la cultura de l'esforç. Per fer-ho cal establir proves externes al final de la Primària i al final de l'ESO i que els resultats d'aquestes proves hagin de ser tinguts en compte, per part de la Junta d'Avaluació, en el moment de decidir si l'alumne està o no preparat per passar a l'etapa següent. Aquestes proves, tal com estan plantejades, són plenament compatibles amb la legislació vigent (LOE).

2.) Els resultats dels alumnes en aquestes proves, al llarg d'uns quants anys, són el millor indicador de la qualitat professional dels professors del centre. Evidentment, només es poden comparar centres d'un mateix context social i econòmic. Nosaltres som, doncs, partidaris també de l'avaluació del professorat, però d'una avaluació objectiva i basada en resultats, ja que això és la millor garantia pels professorat.

Finalment et volem comentar que encara que coincidim amb uns altres sindicats en la proposta de fer vaga el proper 19 de març, no compartim amb ells la seva oposició a l'existència dels centres privats concertats. Nosaltres considerem que aquest no és el problema, que la seva posició no té una base professional sinó ideològica, i que, per tant, com a sindicat estrictament professional no la volem subscriure.

Barcelona, 6 de març de 2009

Sindicat AMES
(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@telefonica.net
www.ames-fps.com