COMPLEMENT PER IMPARTIR CLASSES A L'ESO PELS DOCENTS DE SECUNDÀRIA.

El sindicats de professors de Secundària AMES i ASPEPC van interposar, el passat 23 de setembre de 2004, un contenciós administratiu contra la Resolució de 6 de juliol del Departament d'Ensenyament, en la qual es desestima la petició d'aquest dos sindicats a favor que els professors dels Cossos de Secundària rebin el mateix complement per impartir ESO que reben els docents del Cos de Mestres.

Amb anterioritat, a principis de juliol, un grup d'uns vint professors, en nom propi, van interposar un altre contenciós similar a Barcelona i un altre grup de 4 professors ha va fer a Tarragona.

Esperem que tot aquest esforç es vegi recompensat amb una sentència favorable que repari la discriminació retributiva que hem patit i continuem patint els professors de Secundària que impartim classes a l'ESO. Més informació a: http://amesweb.tripod.com .

Resolució del Departament denegant les reclamacions

Carta enviada als 1625 reclamants anunciant l'inici del contenciós administratiu