Ciències per al món contemporani

 

M. Fornells, S. Gómez, A. Jimeno, S. Liras, E. Pérez i A. Rodríguez

Editorial Casals. 2008

 

1. Continguts

 

1. L’origen de l'univers i de la vida (Accés a la unitata de mostra)

1. L’origen i l'evolució del univers

2. L’ésser viu i la vida

3. Origen de la vida i dels primers organismes

 

2 La teoria de l'evolució i l'origen de l'ésser humà (Accés a la unitat de mostra)

1. L’origen de les espècies

2. Teories i proves de l'evolució

3. L’origen de l'espècie humana i el procés d'hominització

 

3. La salut  i la investigació mèdica

1. La salut i la malaltia

2. Les malalties infeccioses

3. Les malalties no infeccioses

4. Els trasplantaments. Implicacions ètiques

5. La sanitat i la investigació

 

4. Biotecnologia i reproducció 

1. Els àcids nucleics

2. El Projecte Genoma Humà

3. La biotecnologia

4. La reproducció assistida

5. La clonació i la bioètica

 

5. Els problemes mediambientals 

1. La sobreexplotació dels recursos

2. Els impactes ambientals

3. El canvi climàtic i la biodiversitat

 

6. Riscos naturals i gestió sostenible de la Terra

1. Els riscos naturals

2. Gestió sostenible de la Terra

3. Els compromisos internacionals la responsabilitat ciutadana

 

7. Els materials i les seves aplicacions

1. La Humanitat i l'ús dels materials

2. Els materials

3. Els nous materials

 

8. La societat de consum les noves tecnologies 

1. Els recursos

2. Els residus

3. Les noves tecnologies

 

9. La globalització de la comunicació

1. La revolució tecnològica

2. La comunicació

3. El tractament de la informació

4. Internet

5. Novetats tecnològiques

 

2. Característiques destacades del projecte

• Disseny adequat per a diferents nivells d'estudi,

• Documents complementaris i d'ampliació.

• Abundants recursos gràfics adequats als continguts.

• Activitats de repàs, de reflexió i de debat.

• Esquemes per a recordar fàcilment l'estructura de continguts.

• Recursos didàctics en la pàgina web.

• Programacions adaptables per al professorat.