Accés als Cossos de Catedràtics - Cinquena circular

Barcelona, 20 de juliol de 2010

[Nombre] [Apellidos]

[Opt1] [Nombre],

 

T'escrivim en relació a l'Accés als cossos de Catedràtics. Segons ens han informat en el Departament, l'últim tribunal va lliurar els seus resultats el 16 de juliol, és a dir els corresponents a l'apartat 2 (cursos de formació) i al subapartat 3.2 (publicacions i participació equips didàctics). A continuació en el Departament es valoraran les reclamacions que no depenen dels tribunals, és a dir tots aquells apartats i subapartats del barem que es poden deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al seu registre informàtic. És el que estan fent a partir del 19 de juliol.

Posteriorment, afegiran la nota de l'avaluació docent voluntària (subapartat 1.2.6) i calcularan la nota final de cada aspirant. En base a aquesta nota s'ordenaran els aspirants considerant com a seleccionats el que tinguin un número igual o inferior al nombre de places convocades. En total són 1035 (1000 Catedràtics d'ensenyament secundari + 22 Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes + 12 Catedràtics d'arts plàstiques i disseny).

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública (oralment ens han dit que serà a PRIMERS DE SETEMBRE de 2010) la llista final que es podrà consultar a la següent pàgina d'Internet del Departament d'Educació.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu obrirà un termini de SET DIES NATURALS, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes, per a la presentació de reclamacions per possibles errors. Aquestes reclamacions només es podran presentar de manera telemàtica, amb els noms d'usuari i contrasenya d'XTEC.

Et cominiquem que l'oficina del Sindicat es mantindrà tancada del 21 de juliol al 20 d'agost. De totes formes atendrem el correu electrònic.

Una cordial salutació i que tinguis unes molt bones vacances

Barcelona, 20 de juliol de 2010

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

ELECCIONS SINDICALS. Et demanem que si encara no ho has fet ens autoritzis a posar el teu nom a la nostres llistes per a poder-nos presentar a les properes eleccions sindicals. Això no et compromet a res, simplement possibilites que també AMES es pugui presentar. Accés a l'autorització. //// Accés al que ens diferencia dels altres sindicats.