Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


ACCÉS ALS COSSOS  DE CATEDRÀTICS – CATORZENA CIRCULAR

Composició dels tribunals i criteris de valoració de mèrits que tindran en compte els tribunals

Benvolgut/da company/a:

T'informem dels següents punts

1. TRIBUNALS I "FULL D'AUTOBAREMACIÓ" (Apartats 2 i 3.2)

Ja ha sortit la composició dels tribunals. Es pot consultar a: http://www.gencat.net/diari/5104/08092018.htm

El tribunals ja han posat ens criteris que seguiran per valorar els apartat 2 i 3.2 és a dir també el projecte docent, que és el punt 3.2.3. Aquest criteris no estan a la WEB ni en el Departament ni en SSTT, només a les seus dels tribunals. Nosaltres els hem aconseguit i els hem posat a la nostra WEB. Simplement has d'anar a http://amesweb.tripod.com i escriure la contrasenya.

En el "Full d'autobaremació" a la columna A no es pot posar més punts del màxim. Els màxims estan en la convocatòria (http://www.gencat.net/diari/5027/07333018.htm ) i en el nostre full de càlcul (http://amesweb.tripod.com/baremaccescoscatedraticfinal.xls ). Si hi ha empats, primer es mirarà qui té més punt en l'apartat 1, després en el 2 i desprès en el 3. Si continua l'empat, es passarà a comparar els subapartats. Primer es mirarà qui té més punts en el subapartat 1.1, després en el 1.2, després en el 1.2.1, després en el 1.2.2 i així fins arribar al 3.2.7. Si encara hi ha empat es mirarà qui té més estadis i si encara hi ha empat es mirarà el número d'ingrés en el cos.

Per error en el "Full d'autobaremació" es demana l'atoavaluació del Projecte docent i de les publicacions. Et recomanem fer una avaluació alta. La que valdrà serà l'avaluació que faci el tribunal, és a dir la columna B.

Et recordem que per saber els teus cursos de formació que consten en el Departament no cal anar al portal EPOCA, es poden consultar a: http://www.xtec.cat/formacio/certificacio/index.htm Cal clicar a la part superior dreta on posa "CONSULTA DE CERTIFICATS". Des d'aquí es pot fer la impressió del full que certifica la seva realització. Aquest full és el que s'ha d'afegir com a justificant darrera del "Full d'Autobaremació".

Aquest dissabte dia 12 d'abril és el dia de presentar el Full d'Autobaremació, la Sol·licitud de valoració de mèrits i, si escau, el projecte docent (2 exemplars). Cal portar el DNI. El projecte docent no ha de superar els 50 fulls. Si vols aportar annexos els has d'enquadernar a part per evitar problemes per si algun tribunal no els vol acceptar per superar els 50 fulls. Pot ser interessant intercanviar números de telèfon mòbil aspirants per avisar-nos sobre com va l'ordre d'aspirants del dia següent. El tribunals treballaran tots els dies entre el 12 i el 30 d'abril.

2. ASSIGNACIÓ DE PUNTS QUE FA EL DEPARTAMENT (Apartats diferents al 2, 3.2 i 1.2.6)

L'assignació automàtica de punts que està fent el Departament en funció de les dades que consten en el seu Registre probablement no sortirà fins el dilluns 21 d'abril. Al personal asministratiu els han donat fins el 17 d'abril per poder incorporar els certificats que els aspirant han presentat. A partir d'aquest dia disposaràs de 7 dies per acceptar o manifestar el teu desacord i de 15 dies per aportar als SSTT el que falti o no estigui bé en SSTT. (A tots els falten els punts per tutoria a partir del curs 2004/2005 (Apartat 1.2.7) i els punts per representant del professorat en el Consell Escolar (Apartat 1.2.12).

Els mèrits que ja tenien recollits de cada aspirant respecte als apartat diferents al 2, 3.2 i 1.26 es poden consultar al portal EPOCA, en Mapa, Serveis epoca, Expedient, Consulta de Dades: https://epoca.gencat.net/

3. LLISTA D'ADEMSOS I EXCLOSOS

Et recordem que la llista d'admesos i exclosos es pot consultar a: http://www10.gencat.net/pls/ense_opos/p02.inici (En el NIF cal posar un zero davant i la lletra final)

A les delegacions del SSTT i en el Departament es pot consultar la llista complerta d'aspirants

Et desitgem que tot et vagi molt bé. En qualsevol moment ens pots trucar al 659 002 871

Una molt cordial salutació

Barcelona, 8 d'abril de 2008

La Junta Directiva
"Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"
http://amesweb.tripod.com
T: 659 002 871