PACTE D'ESTAT PER L'EDUCACIÓ

Els quatre canvis més importants de la reforma de la LOCE que vol realitzar l'actual equip del MECD són:

  1. Que la repetició de curs ja no estarà vinculada a tenir més de dues assignatures suspeses sinó al que decideixi la Junta d'Avaluació, és a dir que es podrà passar de curs amb tres o més assignatures.
  2. Que no es podrà repetir en cada un dels quatre cursos de l'ESO, sinó només dues vegades a tota l'ESO.
  3. Que no es podran establir itineraris pel tractament de la diversitat al segon cicle de l'ESO sinó desdoblaments en aquelles assignatures que la plantilla ho permeti.
  4. Que els Programes d'Iniciació Professional (PIP), pensats pels alumnes que no volen seguir estudiant després de l'ESO, ja no es podran iniciar als 15 anys sinó als 16 anys.

Aquests criteris són completament diferents dels que proposa la LOCE per la qual és difícil que govern i oposició arribin a un Pacte d'Estat per l'Educació. D'altre banda, com l'inici de la seva aplicació està previst pel curs 2006/2007, si l'any 2008 hi ha un nou canvi de govern, la duració de la nova llei hauria tornat a ser molt curta.

Tots els sindicats que signem aquest manifest considerem que el nostre sistema educatiu no pot continuar donant tombs cada vegada que hi ha un canvi de govern. Per això demanem a tots els partits polítics amb responsabilitats de govern que arribin a un Pacte d'Estat per l'Educació que torni al sistema educatiu l'estabilitat que necessita.

Considerem que les dificultats per arribar a un pacte per l'educació neixen de què tant la LOGSE, com la LOCE, com la llei que ara es pretén fer són lleis que concreten en excés com han de funcionar per dintre els centres educatius. Pensen que per fer possible el Pacte d'Estat per l'Educació és necessari anar cap a una llei més amplia i no reglamentista. Per aconseguir-ho seria necessari fer les següents tres coses:

1.- Consensuar entre tots els partit polítics els coneixements que l'alumne ha de posseir al final de l'ESO si després vol seguir estudiant. Això és una tasca factible i necessària en totes les matèries.

2. - Permetre que cada Comunitat Autònoma -i cada centre educatiu en l'àmbit de les seves competències-, pugui decidir la forma d'organitzar-se que consideri més adequada per preparar als seus alumnes.

3.- Establir una prova externa d'accés al Batxillerat i a la FP posterior al títol de l'ESO. Aquesta prova permetria fer compatible l'augment d'autonomia dels centres amb la seguretat que els alumnes que accedeixen al Batxillerat i la FP tenen la preparació mínima necessària per seguir amb possibilitats d'èxit aquests estudis.

L'establiment d'un sistema així permetria dues coses:

Envieu-nos la vostra adhesió abans de desembre, indicant nom, DNI i centre, a ames@telefònica.net o a

AMES. Apartat de Correus, 20.091 08080 Barcelona