PACTE PER L'EDUCACIÓ

Els principals canvis que recull la proposta del MEC són:

  1. Que la repetició de curs ja no restarà condicionada a tenir més de dues assignatures suspeses, sinó al que decideixi la Junta d'Avaluació; és a dir que es podrà passar de curs amb tres o més assignatures.
  2. Que no es podrà repetir en cada un dels quatre cursos de l'ESO, sinó només dues vegades a tota l'ESO.
  3. Que no es podran establir itineraris pel tractament de la diversitat al segon cicle de l'ESO, sinó desdoblaments en aquelles assignatures que la plantilla ho permeti.
  4. Que els Programes d'Iniciació Professional (PIP), pensats pels alumnes que no volen seguir estudiant després de l'ESO, ja no es podran iniciar als 15 anys sinó als 16.

Els sindicats signants d’aquest manifest considerem que el nostre sistema educatiu no pot estar sotmès a canvis continus com a conseqüència dels canvis de govern. Per això, demanem a tots els partits polítics la seva implicació per tal d’assolir un gran Pacte per l'Educació, que garanteixi la necessària estabilitat del sistema educatiu.

Així mateix, entenem que cal cercar un gran Acord Social per l'Educació mitjançant el qual tots els sectors implicats en l'ensenyament (professors, pares, alumnes, administracions, ...) puguin establir uns principis bàsics compartits i acceptats per tothom.

Per tot el que acabem d’exposar, els sindicats sotasignats proposem:

  1. L’augment de l’autonomia dels centres educatius.
  2. El respecte a les competències de les Administracions Educatives.
  3. L’establiment després de l'ESO d’una avaluació externa d'accés al Batxillerat i a la FP comuna a tots els centres.
  4. Un batxillerat de tres anys.
  5. L’avançament dels Programes d’Iniciació Professional (PIP), de manera que els alumnes que presenten un clar rebuig al sistema educatiu puguin iniciar-los abans dels 16 anys.
  6. L’elaboració i aprovació d’una Llei de Finançament que garanteixi els recursos necessaris per l’aplicació dels canvis que es proposen. Així mateix, demanem el compromís polític per tal d’arribar a una despesa en Educació equivalent al 6% del PIB.

L'assoliment d'aquest acord bàsic permetria:

• Disminuir sensiblement el fracàs escolar a l’E.S.O. i un Batxillerat i una FP de més qualitat.

• Mantenir un sistema educatiu estable i plural.

• Dignificar la tasca dels docents al recuperar la seva professió.

Per donar suport a aquesta proposta envieu-nos un full signat o un e-mail, indicant nom, cognoms, centre i DNI a:

AMES

Ap. Correus, 20091

08080 Barcelona

ames@telefonica.net

CSI-CSIF

Pelai, 52 1r 1a

08001 Barcelona

ense08@csi-csif.es

SPS

Ausias March, 26 3r

08010 Barcelona

info@sindicatSPS.org