A TOTES LES EDITORIALS QUE FAN LLIBRES DE TEXT PER A CATALUNYA

 

Benvolguts senyors

Ens dirigim a vostès en relació al currículum provisional d´ESO de Ciències (Biologia, Geologia, Física i Química) que el passat mes de novembre els va facilitar el Departament d’Educació. Com hauran pogut comprovar, per primera vegada en el nostre país, també a 3r d'ESO apareixen junts conceptes de "Biologia i Geologia" i de "Física i Química", malgrat que a l'Article 24.4 de la LOE es diu que aquestes matèries es poden impartir per separat i així es farà en moltes altres CCAA.

Com vostès saben tots els centres del nostre país, tant públics com privats, disposen, per una banda, de professorat especialitzat en impartir la Biologia i la Geologia i, per l'altre, de professorat especialitzat en impartir la Física i la Química. Aquesta situació no és gratuïta sinó el fruit d'una voluntat real d'afavorir la qualitat de l'ensenyament. El professorat actual d'aquestes matèries també considera que:

a) L’alumnat té dret a què les matèries els siguin impartides en les millors condicions possibles i això passa perquè sigui el professorat especialista qui les imparteixi. Els coneixements i els recursos que té el professorat especialista per impartir la seva matèria són molt superiors als que té un professorat no especialista.

b) En tractar-se, a 3r d’ESO, d’alumnat de 14 anys i de temes tant importants per a la seva formació com a ciutadans com l’estudi de l’alimentació, la sexualitat, la salut, la matèria i els materials, l’energia, les radiacions, els residus, etc., fa que sigui molt recomanable la figura de l’especialista.

En conseqüència, amb tot el que acabem d'exposar, el professorat de Física i Química intentarà impartir els continguts de Física i Química i el professorat de Biologia i Geologia intentarà impartir els continguts de Biologia i Geologia en tots els cursos de l'ESO.

Com que el responsable de triar els llibres de text és el professorat, els volem informar de la conveniència d'editar per a cada curs de l'ESO un volum amb els continguts de Biologia i Geologia i un volum amb els continguts de Física i Química. Això no contradiria en res la normativa i augmentaria molt la probabilitat que els seus llibres siguin seleccionats per aquella part del professorat que prefereix impartir classes de la seva especialitat. Com que en molts centres la Biologia i la Geologia s'imparteix a 1r d'ESO i la Física i la Química, degut a la seva major complexitat, s'imparteix a 2n d'ESO, aquesta estratègia editorial implicaria que a principis de l'any 2008 hauria d'estar editat el volum amb continguts de Biologia i Geologia de 2n d'ESO.

Barcelona, 19 de desembre de 2007

Una molt cordial salutació

 

Sindicat del professorat AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

http://www.ames-fps.com

ames@telefonica.net

T: 659 002 871