RECLAMANTS DEL COMPLEMENT DIFERENCIAL NIVELL ESO

Benvolgut/da company/a,

Et comuniquem que el passat 27 de maig vam rebre la resposta del Departament d’Ensenyament, amb data de Registre de sortida de 20 de maig de 2004, denegant la petició de cobrament del "Complement dif. nivell ESO" i dels corresponents endarreriments que se sol·licitaven a la instància que ens vas enviar i a la qual nosaltres vam donar entrada administrativa el 19 de febrer de 2004.

En la resposta del Departament (que pots baixar de les nostres pàgines WEB: www.aspepc.es i http://amesweb.tripod.com) s’informa que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant el Jutjat corresponent. També diu que les persones interessades poden interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, previ al recurs contenciós administratiu, davant del secretari general d'Ensenyament.

Els nostres serveis jurídics consideren que interposar un recurs de reposició només serviria per allargar el procediment, donat que és molt poc probable que el Departament canviï la seva decisió. Per tant, hem decidit interposar el corresponent contenciós administratiu. Per evitar despeses i molèsties als 1625 reclamants, hem acordat que aquest contenciós serà interposat pels sindicats de Secundària AMES i ASPEPC i també per un petit grup dels professors reclamants, per assegurar que no hi hagi defectes de forma. Quan tinguem la sentència i si aquesta és favorable, els nostres serveis jurídics reclamaran el cobrament del complement per donar classes a l'ESO per tots vosaltres. Et mantindrem informat de l’evolució dels esdeveniments. Recorda que un contenciós administratiu és un procés lent que pot durar un parell d'anys.

Si prefereixes formar part del petit grup de professors que conjuntament amb el sindicats AMES i ASPEC interposarà el contenciós administratiu, ens has de portar un atorgament notarial de poders pels nostres advocats i procuradors abans del 30 de juny (els seus noms estan al final de la pàgina). Aquesta gestió la pots fer en qualsevol notaria, simplement cal demanar hora i portar el DNI. Nosaltres ho farem en la Notaria del Sr. Antonio Bosch de Barcelona. Passeig de Gràcia, 32, 1r 1a (cantonada amb Diputació) els dies 28 i 29 de juny a les 17,30h. Si ho prefereixes pots venir i fer-ho conjuntament amb nosaltres.

Com en anteriors ocasions et volem agrair la confiança que ens has manifestat. Rep una molt cordial salutació.

Barcelona, 14 de juny de 2004

 

 

Xavier Massó

Secretari General d’ASPEPC

E-mail: aspepc@aspepc.es

ASPEPC. Apartat de Correus, 31322

08080, Barcelona Tf. 934292906

Antonio Jimeno

President d’AMES

E-mail: ames@colegio.net

AMES. Apartat de Correus, 20091

08080, Barcelona Tf: 659 002 871

 

 

Noms dels nostres advocats: Sr. Ricardo Avilés Carceller, Sr. Joan Roca Ledesma i Sr. Manuel Gallardo García. Nom del nostres Procuradors a Barcelona: Sr. Jesús Millán Lleopart i Sr. Carlos Testor Ibars. Nom de les nostres procuradores a Madrid: Sra. Rosa Sorribes Calle i Sra. Beatriz Ruano Casanovas.