EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES (BIOLOGIA, GEOLOGIA, FÍSICA I QUÍMICA) A L'ESO. CAMPANYA 2006/2007

Benvolgut company,

Com ja vam fer l'any 2003 i l'any 2004, ens tornem a dirigir a tu per demanar-te la teva ajuda en la defensa de l'ensenyament de les Ciències a la Secundària. El motiu és que el Departament d'Educació ha establert que a partir del proper curs, a 3r d'ESO (alumnes de 14 a 15 anys), la Biologia, la Geologia, la Física i la Química s'hauran d'impartir conjuntament en una mateixa assignatura. Això implica que un mateix professor haurà d'explicar, per exemple, l'estructura de l'àtom, la reacció química, l'electricitat, l'anatomia i la fisiologia humana, la salut i els problemes ambientals. Es a dir, el professorat de Física i Química haurà d'impartir també els continguts de Biologia i Geologia i a l'inrevés. Això provocarà una baixada de nivells molt significativa en tot l'alumnat de Catalunya en quant a la seva formació en Ciències. Per exemple, els alumnes podran acabar l'ESO amb només un trimestre dedicat al cos humà i impartit als 14 anys per un llicenciat en Física o en Química que mai abans havia explicat aquest tema. I si estudia en un dels molts centres que no fan l'optativa de Batxillerat "Biologia humana", amb només aquesta preparació arribaran a carreres com Medicina, Biologia, Infermeria, Fisioteràpia, Farmàcia, Veterinària, etc.

Cal recordar que tots els centres disposen de professorat especialitzat en impartir la Biologia i la Geologia i de professorat especialitzat en impartir la Física i la Química, que l'experiència demostra que els coneixements i els recursos que té el professorat especialista per impartir la seva matèria i per motivar als seus alumnes són molt superiors als que té un professorat no especialista, que en el nostre país els alumnat d'aquestes edats sempre ha disposat de professorat especialista i que en altres CCAA ho continuarà fent perquè la llei així ho permet (Article 24.4 de la LOE).

T'adjuntem a continuació la carta que el passat dimarts 5 de desembre vam lliurar al Conseller d'Educació, el senyor Ernest Maragall, i et demanem que si estàs d'acord amb el seu contingut l'enviïs un e-mail amb un text similar al següent. La seva adreça electrònica és: conseller.educacio@gencat.net . També seria interessant enviar un e-mail similar en nom del teu Departament o de tot el teu centre de treball.

Honorable Senyor Ernest Maragall

Conseller d'Educació

Generalitat de Catalunya

Honorable Conseller,

Em dirigeixo a vostè per a manifestar-li que recolzo les propostes que es fan a la carta sobre la millora de l'ensenyament de les Ciències a l'ESO que li va ser lliurada el passat dimarts 5 de desembre.

Aprofito aquesta oportunitat per demanar-li que es tingui en consideració el dret de l'alumnat de Catalunya a rebre un ensenyament en les millors condicions possibles i que això passa perquè a la Secundària, també les diferents ciències siguin impartides pel professorat especialitzat en cadascuna d'elles.

Una molt cordial salutació

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Professor del Departament de Xxxxxxxxxxxxxxxx

IES / Col·legi / Universitat / Centre de Recerca ........ Xxxxxxxxxxxx "

 

Finalment et demanem que ens enviïs una còpia de l'e-mail que dirigeixis al Conseller a: ames@telefonica.net per poder fer el seguiment d'aquesta campanya.

Una molt cordial salutació i moltes gràcies per la teva col·laboració.

 

Sindicat de professors AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

http://www.ames-fps.com

T: 659 002 871

TEXT DE LA CARTA ENVIADA AL CONSELLER:

http://amesweb.tripod.com/cartacienciesconseller.htm