Molt Honorable senyor Ernest Benach

President del Parlament de Catalunya

Parlament de Catalunya

 

 Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,

Ens dirigim a vostè per exposar-li la nostra preocupació sobre la proposta del Departament d’Educació pel que fa a l’organització de l'ensenyament de les ciències a l'ESO i per demanar-li la seva millora.

El Departament d'Educació, en el seu esborrany del 15 de novembre de 2006, ha plantejat que a 3r d'ESO la Biologia, la Geologia, la Física i la Química s'imparteixin juntes com una única matèria. Aquest plantejament implica que el professorat de Física i Química hagi d'impartir els continguts de Biologia i Geologia i a l'inrevés. Això significa que la meitat d'aquests continguts seran impartits per un professorat que, potser, només els va estudiar al Batxillerat.

El professorat de l'especialitat "Biologia i Geologia" i el professorat de l'especialitat "Física i Química" considerem que:

1. L’alumnat de Catalunya té dret a què totes les matèries els siguin impartides en les millors condicions possibles i això passa perquè sigui el professorat especialista qui les imparteixi. Els coneixements i els recursos que té el professorat especialista per impartir la seva matèria són molt superiors als que té un professorat no especialista.

2. En tractar-se, a 3r d’ESO, d’alumnat de 14 anys i de temes tant importants per a la seva formació com a ciutadans com són l’estudi de l’alimentació, la sexualitat, la salut, la matèria i els materials, l’energia, les radiacions, els residus, ... fa que sigui molt recomanable la figura del professor especialista.

3. Tots els centres disposen de professorat especialitzat en "Biologia i Geologia" i de professorat especialitzat en "Física i Química", per la qual cosa l’Administració pot aprofitar aquest avantatge.

Per tant, demanem que:

El Departament d’Educació estableixi que a 3r d'ESO aquestes ciències siguin impartides com a dues matèries diferents, és a dir, que hi hagi una Biologia i Geologia de 3r d'ESO i una Física i Química de 3r d'ESO com permet la LOE, en el seu Article 24.4 Aquesta petició simplement significa demanar el mateix tractament per a les ciències que el que es dóna a la resta de disciplines.

Li adjuntem la carta que el passat 5 de desembre vam lliurar al Conseller d’Educació, el senyor Ernest Maragall, i que està signada per diferents associacions i sindicats de professors. Fins ara hem recollit nombroses adhesions de professors de Secundària i d’Universitat.

Finalment desitgem exposar-li que estaríem encantats de mantenir una entrevista amb vostè per exposar-li personalment aquesta proposta.

Una molt cordial salutació

Barcelona, 28 de desembre de 2006

 

 

 Antonio Jimeno

President del sindicat AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari)

AMES. Aparta de Correus, 20.091 08080 Barcelona T: 659 002 871

E-mail: ames@telefonica.net WEB: www.ames-fps.com