Campanya de recollida de signatures per demanar la intervenció de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu en la reforma de la LOE.

Benvolgut company,

Et presentem la petició que volem enviar a la Comissió d'Educació de la Unió Europea sobre quatre aspectes de la LOE que, amb el nostre entendre, dificulten molt el rendiment del nostre sistema educatiu. El nostre objectiu és que aquesta Comissió ho estudiï i, si ho considera convenient, que es dirigeixi al nostre govern per demanar-li la seva millora. Aquesta petició es recolza en l'objectiu que la UE s'ha plantejat per al 2010 de voler ser el "referent mundial com a societat del coneixement i de la cultura". Nosaltres pensem que si no es milloren aquests aspectes de la LOE, és molt difícil que la UE pugui assolir aquest objectiu. Volem presentar-la amb les signatures d'una gran part del professorat i et demanem que tu siguis una d'ells.

L'ensenyament no millorarà simplement perquè hi hagin més hores de tal o qual matèria, perquè els seus continguts es distribueixi d'una altre manera, perquè es millori la dotació dels centres, perquè aquests tinguin més autonomia o perquè s'augmenti el sou del professorat, per posar uns exemples. La realitat es que o es recupera la cultura de l'esforç, és a dir es recupera que per passar de curs s'ha d'estar prou preparat, o els nostres centres seran simples guarderies d'adolescents i, en aquesta situació, nosaltres ja no els podrem ajudar.

Els quatre canvis que demanem són:

1. Suprimir la promoció automàtica obligatòria dels repetidors. Si un alumne repetidor sap que encara que ho suspengui tot igualment passarà de curs, el més probable és que no s'esforci. És a dir que desaprofiti l'efecte educador de la repetició i l'oportunitat de disposar de més temps per a aprendre.

2. Establir vies de preparació al món laboral a partir dels 14 anys. Sense aquestes vies els centres es veuen obligats a promocionar a molts alumnes a un curs que no poden aprofitar. Se'ls està perjudicant i s'està perjudicant als seus companys. Amb aquestes vies, als alumnes que després de repetir 1r d'ESO encara no hagin aconseguit superar-lo (com a mínim ja tenen 14 anys), se'ls oferiria o bé tornar a repetir 1r d'ESO o bé iniciar una via de dos anys de preparació al món laboral. Perquè aquesta via sigui de qualitat és necessari que en ella també existeixi la possibilitat de repetició.

3. Suprimir a l'ESO la potestat de les Juntes per donar "aprovats" sense necessitat de proves, ni nota mínima, ni el consens del professor de la matèria. La falta d'alumnat que avui pateixen molts centres, la necessitat de desembarassar-se dels alumnes conflictius i les pressions dels responsables d'educació per a dissimular el fracàs escolar en les seves respectives Comunitats, està propiciant que es donin aprovats totalment injustificats. Per a poder aplicar l'aprovat per Junta d'Avaluació demanem que sigui necessària l'existència de proves escrites revisables, una nota mínima i un nombre màxim d'assignatures per alumne. Hem d'evitar que els centres d'ensenyament Secundari es converteixin en simples guarderies d'adolescents.

4. Establir algun control extern sobre els coneixements mínims necessaris per a poder accedir als C.F.G.M. i al Batxillerat. Com és possible que els tres criteris anteriors i qualsevol altre que s'estableixi no sigui seguit per un determinat nombre de centres, és indispensable establir algun control extern que pugui garantir a les famílies i a la societat que els resultats que donen els centres, realment reflecteixen els coneixements adquirits pels alumnes. Per a no dificultar l'accés al món laboral dels titulats en ESO, proposem que en lloc d'una Revalida de l'ESO s'estableixi una prova d'Accés al Batxillerat i als CFGM. Seria una prova similar a les actuals PAU i que només farien els alumnes que, amb l'ESO ja acabada, volen seguir estudiant.

Si consideres convenient recolzar aquesta petició per així intentar millorar la situació de tot l'ensenyament en general clica a continuació a http://amesweb.tripod.com/formularioloe.htm i omple les dades que es demanen. Cal fer-ho abans del 30 d'octubre del 2006. Pots consultar el text de la carta que enviarem a la Comissió d'Educació Europea en http://amesweb.tripod.com/comisioneducacioneuropea2.pdf Ens comprometem a no enviar-la si no arribem a un mínim de professors. Moltes gràcies per la teva col·laboració.

Una molt cordial salutació.

Barcelona, 31 d'agost de 2006

Sindicat AMES

Acció per a la Millora de l'Ensenyament

www.ames-fps.com

ames@telefonica.net

T: 659.002.871