Campanya a favor dels exàmens de setembre a la Secundària

1.) LA SOL·LICITUD QUE ES PRESENTARÀ A LA CONSELLERA D'ENSENYAMENT

Honorable senyora Irene Rigau
Consellera d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Honorable Consellera,

Ens dirigim a vostè per a demanar-li que a l'ESO, el Batxillerat i la FP els exàmens extraordinaris de recuperació es facin el mes de setembre. Els motius d'aquesta petició són els següents:

1.) Els coneixements que els alumnes no han pogut assolir en 10 mesos de curs no es poden adquirir en només una setmana més, que és el temps de què es disposa ara. I amb més raó si els alumnes han suspès més d'una matèria. Fer els exàmens de recuperació el setembre els permetria disposar de tot l'estiu per a preparar-se i, per tant, tenir realment una segona oportunitat. Establir aquests exàmens el mes de setembre seria una de les mesures més eficaces per a disminuir l'elevat fracàs escolar actual.

2.) Al Batxillerat i a la FP els exàmens de setembre permetrien, a més, que els alumnes amb matèries pendents el mes de juny les poguessin aprovar el mes de setembre i, així, poder accedir a la Universitat aquest mateix mes, en lloc d'haver d'esperar tot un any, com passa ara.

3.) En els cas dels alumnes que durant el curs han estudiat poc, els exàmens de setembre servirien perquè poguessin adquirir sentit de responsabilitat, en veure el que passa quan no es treballa prou. I també per adquirir hàbits d'estudi i capacitat d'esforç. Sense exàmens de setembre és molt difícil que els pares amb fills que han suspès, puguin fer que estudiïn durant l'estiu.

4.) Els exàmens de setembre no perjudiquen a cap alumne ni a cap família, ja que no són obligatoris sinó una segona oportunitat real. Els que no estiguin d'acord amb aquests exàmens simplement que no s'hi presentin.

Li demanem que tingui en consideració aquesta petició a favor d'una mesura que, sens dubte, contribuiria a la millora de l'educació en el nostre país.

 

2.) ADHESIÓ A AQUESTA SOL·LICITUD

MODALITAT DE L'ADHESIÓ:
Professor a títol personal
Claustre de professors
Consell Escolar
AMPA
Pare / Mare d'alumne   Alumne
NOM:
COGNOMS:
NIF:
E-MAIL PERSONAL:
ESPECIALITAT (Professorat):
CENTRE DE TREBALL:
POBLACIÓ DEL CENTRE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anar a la pàgina inicial