NOVETATS SOBRE LA RECLAMACIÓ DEL "COMPLEMENT DIF. NIVELL ESO"

Com segurament ja sabeu, AMES i ASPEPC, juntament amb un reduït grup de professors, vam interposar un recurs Contenciós-Administritiu reclamant el cobrament del "Complement dif, nivell ESO" que perceben actualment els companys mestres que estan impartint docència al primer cicle de l'ESO.

A dues altres CCAA (Castilla-León i Canarias), uns altres sindicats de Secundària també van tramitar la corresponent demanda. Ara ens ha arribat una notícia important: el Jutjat Contenciós-Administratiu n. 1 de Burgos HA DONAT LA RAÓ a 14 professors reclamants que havien gestionat la demanda a través del sindicat ASPES-CL.

Es tracta d'una molt bona notícia, ja que demostra la base legal de la nostra demanda, realitzada en termes anàlegs a la seva. És d'esperar que el Departament d'Ensenyament de Castilla-León recorri la sentència a instàncies superiors. Tanmateix, és un primer èxit molt significatiu, ja que es tracta de la primera sentència que s'emet d'entre les diverses demandes interposades.

Ara cal esperar per veure en quin sentit es resolen les demandes interposades per AMES i ASPEPC a Catalunya.

Us mantindrem informats!

Barcelona, 10 de novembre de 2004

AMES
Ap. Correus 20091
08080 Barcelona

ASPEPC
C/ Pelai 12, 7è D
08001 Barcelona