OFERTES DE TREBALL A PROFESSORS

Les empreses interessades en posar un anunci i els professors interessats en conèixer aquestes empreses han d'enviar un e-mail a: ames@telefonica.net
(En la resposta a les empreses es donarà prioritat als afiliats)

..
REF. 018 EDITORIAL INTERESSADA EN PUBLICAR UNA REVISTA PERIÒDICA DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT VOL ENTRAR EN CONTACTE AMB PROFESSORS QUE PUGUIN FACILITAR EL NOM I L'ADREÇA DELS AUTORS DEL TREBALL. Els articles han de tenir una extensió màxima de 4 fulls i ha d'haver un abstract en anglès. ELS PROFESSORS INTERESSATS PODEN ENVIAR UN E-MAIL A: ames@telefonica.net
   
REF. 017 EDITORIAL INTERESSADA EN PUBLICAR MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI (APUNTS, COL·LECCIONS DE PROBLEMES RESOLTS, ITINERARIS, COMENTARIS DE TEXT, GUIONS DE PRÀCTIQUES, FITXES DE PEL·LÍCULES, ETC.) VOL ENTRAR EN CONTACE AMB ELS SEUS AUTORS. ELS PROFESSORS INTERESSATS PODEN ENVIAR UN E-MAIL A: ames@telefonica.net
   
REF. 016 ES BUSCA EDITOR PER FER LLIBRES DE TEXT DE CIÈNCIES EN IMPORTANT EDITORIAL DE BARCELONA. Es tracta de dedicació complerta. La incorporació seria inmediata. Els interessats han d'enviar-nos un e-mail afegint el seu curriculum vitae.
   
REF. 015

A LLEIDA, TARRAGONA I REUS ES DEMANEN PREPARADORS D'OPOSITORS PEL CURS 2006/2007. Les classes s'impartiran els dissabtes al matí de 9 a 14,30h des de primers d'octubre de 2006 fins finals de maig de 2007. La retribució és de 40euros/hora més l'equivalent a 2 hores més en concepte de desplaçaments si el professor ve de fora. Les especialitats demanades són:

  • Pedagogia - Psicologia - Psicopedagogia
  • Matemàtiques
  • Tecnologia
  • Biologia i Geologia
   
REF. 014 A TARRAGONA I BARCELONA ES DEMANEN PREPARADORS D'OPOSITORS PEL CURS 2006/2007. Una important acadèmia de preparació d'opositors ens ha demanat de nou professorat. Les classes s'impartiran a Barcelona i a Tarragona des de primers d'octubre de 2006 fins finals de maig de 2007. Els alumnes assistiran a classe un únic dia a la setmana, 3h els opositors a mestres i 5h els opositors a Secundària. La retribució és de 29euros/hora (4.824 pessetes) pels professors d'opositors de Primària i 31euros/hora (5.158 pessetes) pels professors d'opositors de Secundària. L'únic requisit que es demana es tenir les oposicions aprovades, és a dir ser funcionari docent. Aquesta activitat, com la d'escriure llibres o impartir conferències NO necessita petició prèvia de compatibilitat laboral al Departament d'Educació. Les especialitats i horaris facilitat per aquest centre són :

BARCELONA
ECONOMIA - SECUNDARIA De 16,30 a 21,30
Audición y Lenguaje - MAESTROS 1 grupo de 18 a 21 y otro grupo de 10 a 13

TARRAGONA MAESTROS
Tres horas semanales un día a la semana
Educación Infantil 1 grupo de 18 a 21 y otro grupo de 10 a 13
Educación Física de 18 a 21
Inglés de 18 a 21
Pedagogía Terapéutica de 10 a 13
Música de 10 a 13
Educación Primaria 1 grupo de 18 a 21 y otro grupo de 10 a 13
Audición y Lenguaje de 18 a 21

TARRAGONA SECUNDARIA
Cinco horas semanales un día a la semana
Psicología y Pedagogía de 9,30 a 14,30
Geografía e Historia ! grupo de 16,30 a 21,30 y un grupo de 9,30 a 14,30
Lengua y Literatura de 16,30 a 21,30
Biología y Geología de 9,30 a 14,30
Matemáticas de 9,30 a 14,30
Física y Química de 16,30 a 21,30
Educación Física de 16,30 a 21,30
Inglés de 16,30 a 21,30
Filosofía de 16,30 a 21,30
Francés de 16,30 a 21,30
Dibujo de 9,30 a 14,30
Tecnología de 9,30 a 14,30
Música de 16,30 a 21,30
Economía de 16,30 a 21,30

   
REF. 013 A VACARISSES ES DEMANA UN PROFESSOR DE CATALÀ PER AQUEST ESTIU. Aquest estiu aniré a viure a Vacarisses i estaría molt agraïda si algú em recomanés un/a professor/a que visqués a aquesta zona i li pogués donar classe a la meva filla que cursa 1r d'ESO durant l'estiu per possar-la al día i fer que la seva adaptació fos mes ràpida i fàcil. Os quedo molt agraïda per l'atenció prestada. (Veure 6 de maig 2006 00,26h)
   
REF. 012
A IGUALADA PEL PROPER CURS 2006/2007 CAL UN PROFESSOR DE QUÍMICA I UN MESTRE D'ANGLÈS. Cal un Professor Llicenciat en Química o Enginyer Industrial a ser possible amb certa experiència com a tutor de curs. També cal un o dos mestres especialistes en anglès i amb domini de l’anglès. (Veure 27 de març 2006 21,08h)
   
REF. 011
ES NECESSITEN PROFESSORS/RES PER CICLES DE GRAU MITJÀ. Som una escola integrada per diferents nivells, entre ells el de cicles formatius de grau mitjà i superior, i per trobar en un moment puntual algun professor pels cicles és molt difícil. Els cicles que impartim són Grau Mitjà: Gestió administrativa, Electromecànica de vehicles, Equips i Instal·lacions electrotècniques. Cicle Superior: Administració i finances. Gràcies (Veure 27 de març 2006 15,44h)
   
REF. 010
ES NECESSITEN PROFESSORS/RES DE TOTES LES MATÈRIES PER IMPARTIR CURSOS PRESENCIALS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS A SECUNDÀRIA I A PRIMÀRIA. Un centre preparador d'oposicions ens ha demanat pel proper curs professors disposats a donar-los. La remuneració oscil·la entre els 40 i 60 euros per hora en funció del nombre d'alumnes. Les classes es faran o dues tardes de dues hores entre dilluns i divendres o quatre hores els dissabtes al matí. Els cursos s'iniciaran el mes d'octubre de 2006 i finalitzaran el mes d'abril de 2007 i es faran a Barcelona. Si surten prou alumnat també es faran a Tarragona, Lleida i Girona. Els interessats envieu un e-mail a: ames@telefonica.net indicant les dades personals i tota l'experiència professional que es consideri convenient.
REF. 009
ESTEM BUSCANT UN/A PROFESSOR/A PER A EDUCACIÓ INFANTIL, PER A FER UNA SUBSTITUCIÓ. ES TRACTA DE L'ETAPA D'INFANTIL I PRIMÀRIA. SANT BOI DEL LLOBREGAT. (Data anunci: 15/03/2006)
.
REF. 008

LA NOSTRA ESCOLA NECESSITARIA PER EL CURS VINENT: (1) UN MESTRE AMB LES CARACTERÍSITQUES SEGÜENTS: MESTRE/A AMB ESPECIALITAT DE LLENGUA ANGLESA I EDUCACIÓ INFANTIL. (2) PROFESSOR ESO EN CIENCIES NATURALS 2N CICLE (FÍSICA I QUÍMICA). ESTEM UBICATS EN L'AREA METROPOLITATNA, SANT BOI DE LLOBREGAT. (Data anunci: 14/03/2006)

.
REF. 007
OFERTA DE TRABAJO PARA UNA SUSTITUCIÓN DE 18 HORAS DE LENGUA CATALANA Y 6 DE CASTELLANO, EN BACHILLERATO Y ESO.SE NECESITA UNA PERSONA TITULADA Y CON EL CAP. INCORPORACIÓN , YA. ES EN TERRASSA, DE MOMENTO HASTA EL 31 DE JUNIO (Data anunci: 15/03/2006)
.
REF. 006
ES BUSCA PROFESSOR/A LLICENCIAT EN FILOLOGIA ANGLESA O EQUIVALENT PER DONAR CLASSES EL PROPER CURS 2006/2007 EN UN COL·LEGI DE GIRONA. JORNADA COMPLERTA (Data anunci: 15/03/2006)
.
REF. 005
ES NECESSITA MESTRE/A PER DONAR CLASSES D'ANGLÈS EL PROPER CURS 2006/2007 EN UN COL·LEGI DE GIRONA. (Data anunci: 15/03/2006)
REF. 004
ES BUSCA PROFESSOR/A LICENCIADA EN FILOLOGIA CATALANA PER ATENDRA BAIXA PER MATERNITAT EN UNA ESCOLA DE BADALONA. (Data anunci: 15/03/2006)
REF. 003
ES BUSCA A NIVELL DE SOCI-GESTOR UN PSICOPEDAGOG QUE ELS PUGUI AJUDAR A FER LES PROGRAMACIONS PEDAGÒGIQUES DE LES DIFERENTS MATÈRIES EDUCATIVES. (Data anunci: 15/03/2006) Accés a l'oferta
REF. 002
ES BUSCA PROFESSOR/A PER ESCRIURE LLIBRES DE TEXT DE CIÈNCIES NATURALS A L'ESO PER UNA IMPORTANT EDITORIAL ESPECIALITZADA (Data anunci: 13/03/2006)
.
REF. 001
ES BUSCAN PROFESSORS PER ESCRIURE LLIBRES DE TEXT DE PRIMER I TERCER D'ESO PER ADULTS PER UNA EDITORIAL ESPECIALITZADA EN AQUEST TIPUS DE LLIBRES (TAN EN CASTELLÀ COM EN CATALÀ). Ja s'han rebut prou propostes per fer les següents matèries: Catala, Castellà, Física i Química, Biologia i Geologia, Geografia i Història, Anglès i Dibuix. (Data anunci: 12/03/2006)