OFERIMENTS DE PROFESSORS PER IMPARTIR CURSOS DE PREPARACIÓ DE LES OPOSICIONS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Els profesors interessats en sortir en aquesta llista i les empreses interessades en parlar amb aquests professors han d'enviar un e-mail a: ames@telefonica.net
En la nostra resposta a les empreses es donarà prioritat als afiliats. Per afiliar-se al sindicat AMES simplement cal clicar a continuació en: Fitxa d'afiliació

1.) Experts en Primària
2.) Experts en Secundària

   

1.) Experts en Primària

Oferiment rebut
  .
Per preparar
opositors
d'Anglès (1ª)
He estat preparadora d'oposicions de primària especialitat anglès i estaria disposada a impartir classes el proper curs. (Referència: 30 de març de 2006, 18,03h).
   
Per preparar
opositors
d'Audició i llenguatge
Estic interessada a impartir cursos de preparació d'oposicions
en l'especialitat d'audició i llenguatge. Tinc vint-i-quatre anys d'experiència en la docència com a funcionari.Sóc professora de primària amb les especialitats de castellà, francès, pedagogia terapeútica i mestra de català, sóc tècnic sanitari amb l'especialitat de disminuïts i educació. Tinc la titulació de logopedia i un master en transtorns del llenguatge i la parla. La meva disponibilitat horaria és matins i tardes. (Referència:3 de juny de 2006 09,10h).
   
Per preparar
opositors
d'Educ. fisica
La meva especialitat és Educació Física. Em podria interessar treballar com a professor d'oposicions per primària (educació física). (Referència: 28 de març de 2006, 22,19h).
   
Per preparar
opositors
d'Educ. fisica
Estic interesada en realitzar classes a professors/es que preparen oposicions. Soc licenciada en psicologia i mestra de primaria, tinc l'especialitat d'educacó física i en l'actualitat treballo al departament d'educació de Lleida a la secció de programes educatius i formació permanent. (Referència: 30 de març de 2006, 17,38h).
   
Per preparar
opositors
d'Educ. Infantil
Tinc estudis de mestre d'educació primària i psicopedagogia.
Vaig aprovar les oposicions d'educacació primària especialitat anglès i més tard vaig presentar-me a les oposicions per obtenir les especialitats d'educació infantil i educació especial. Porto 8 anys treballats dels quals 6 han estat ocupant una plaça d'educació infantil en un centre d'una línea i 2 de llengua estrangera (anglès) en una ZER. Actualment treballo en un centre de recursos. Crec que podria ser útil fent els cursos de preparació d'educació infantil. (Referència: 31 de març de 2006, 00,01h).
 

 

Per preparar
opositors
d'Educ. Infantil
Llicenciada amb grau en Pedagogia Terapèutica, i mestra amb l'especialitat d'educació infantil, amb 23anys d'experiència docent i treballant actualment com a mestra d'educació especial a primària.
Actualment formo part d'un tribunal d'oposicions d'educació especial. Penso que aquesta experiència em pot facilitar formar als futurs aspirants. M'interessaria donar classes a Tarragona, lloc on resideixo. (Referència: 2 de juny de 2006, 17,37h).
   
Per preparar
opositors a
Mestre de Primària
Soc Llicenciada en Psicologia i Diplomada en Professorat d'EGB. Porto 20 anys treballant a l'ensenyament pùplic dels quals 17 estic com a definitiva a un dels EAP de la Generalitat. Durant aquests anys he estat com a integrant de tribunal d'oposicions durant dues vegades. És per això que tinc força experiència i visió com per impartir cursos a aquelles persones que vulguin presentar-se a elles. Tinc l'especialitat de psicopedagoga per a secundària i de educació infantil i socials per a primària. (Referència: 09 d'abril de 2006, 20,16h).
   
Per preparar
opositors a
Mestre de Primària i d'adults
Llicenciada en Pedagogia. Especialitzada en la branca de PEDAGOGIA LABORAL(2002), Diplomada en Mestre de Primària (Especialitzada en Ciències Experimentals i Matemàtiques) (1999) i Llicenciatura de Criminologia (2006). Experiència professional actual: Tècnica d'Ensenyament en un Ajuntament (Coordinadora d'Educació i Lleure). Mestra en aquest mateix Ajuntament impartint classes de Formació d'Adults: Alfabetització, Neolectors, Graduat en ESO, Cicles Formatius de Grau Mig i castellà per Estrangers. Monitora de Campus esportiu al Nadal a una empresa del Baix Penedès, realitzant activitats esportives per a infants i joves. (Referència: 3 d'agost de 2006, 11,33h).
   
Per preparar
opositors de
Música
M'agradaria preparar a opositors de música de Primària. Soc funcionaria de carrera i m'interesaria sobre tot la zona de Terres de l'Ebre o Tarragona. El meu currículum està com a document adjunt. Us agrairia que fereu arribar aquest a les empreses que s'anuncien en la vostra pagina. (Referència: 3 de juliol de 2006, 10,44h).

Per preparar
opositors de
pedagogia terapèutica
Estic interessada a impartir cursos per preparar oposicions de primària en l'especialitat de pedagogia terapèutica. Sóc mestra amb les especialitats de llengua castellana, francès, pedagodia terapeùtica i mestra de català. Sóc tècnic sanitari amb l'especialitat de disminuïts i educació, tinc un postgrau de logopedia i un master de trastorns del llenguatge i la parla. Tins vint-i-quatre anys d'experiència docent i publicacions. (Referència: 30 de març de 2006, 17,47h).
  .
Per preparar
opositors de
pedagogia terapèutica
Llicenciada amb grau en Pedagogia Terapèutica, i mestra amb l'especialitat d'educació infantil, amb 23anys d'experiència docent i treballant actualment com a mestra d'educació especial a primària.
Actualment formo part d'un tribunal d'oposicions d'educació especial. Penso que aquesta experiència em pot facilitar formar als futurs aspirants. M'interessaria donar classes a Tarragona, lloc on resideixo: (Referència: 2 de juny de 2006, 17,37h).
   

2.) Experts en Secundària

Oferiment rebut
   
Per preparar
opositors
d'Administració
PROFESORA de Tecnología Administrativa con plaza definitiva desde 1981, participando activamente en la implantación de la reforma educativa. Impartía clases en los cursos de reforma educativa experimentales. Desde 1990 año de implantación de los módulos profesionales (actualmente CICLOS FORMATIVOS), imparto clases al ciclo de Administración y finanzas de los siguientes créditos: Finanzas, Productos y servicios financieros, contabilidad y fiscalidad superior, realizando funciones de tutoría de grupo. COORDINADORA DE F.P desde 1995, realizando la planificación, el control y seguimiento de la FCT (practicas en las empresas) de todos los ciclos formativos de Administración y Finanzas, Secretariado, Gestión administrativa, Administración de Sistemas Informáticos, Sistemas de Regulación y Control Automáticos, Equipos e instalaciones Eléctricas. La tarea más importante es la relación con las empresas del entorno posibilitando a los alumnos de los diferentes ciclos que realicen su de acuerdo con el perfil y las competencias profesionales, de esta forma se consigue una inserción laboral de 90%. (Referència: 27 de març de 2006, 16,01h).
  .
Per preparar
opositors
d'Administració
Diplomada en Ciencias Empresariales por la U.B en 1985. Licenciada en ciencias Económicas y Empresariales en 1988. Master en Tributación por EAE en 1989. PROFESORA NUMERARIA de Tecnología Administrativa con plaza definitiva desde 1981. COORDINADORA DE F.P desde 1995, EN LA ACTUALIDAD FORMADORA EN UN ICE, com a compontent de FORMACIÓ DE PERSONAL FORMADOR y PROFESORA EN EL ISM (Instituto Superior de Marketing) desde 1990. Aquest any estaré el el tribunal d'aquestes oposicions. (Referència: 27 de març de 2006, 16,01h).
  ..
Per preparar
opositors
d'Anglès
Professora funcionaria de carrera d'anglès d'Ed. Secundària; Llicenciada amb Filologia Germànica (Llengua i Literatura Anglesa) per la UB; amb 14 anys d'experiència docent a Secundària; actualment treballant en un servei educatiu (CRP); he estat Vocal Titular d'un Tribunal d'Anglès de Secundària en 2 ocasions; Presidenta d'un Tribunal d'Anglès de Secundària en 1 ocasió; he rebut una extensa formació permanent a Catalunya i a Gran Bretanya sobre temes directament relacionats amb l'àrea d'Anglès a Secundària. M'interessa formar part de l'equip preparador d'oposicions per al curs 2006-2007 a la zona de Lleida". (Referència: 4 abril 2006 00,40h).
   
Per preparar
opositors
d'Anglès
Si encara hi sóc a temps m´agradaria afegir-me a la llista de preparadors d´opositors. Fa 17 anys que faig classes d´anglès a secundària i he estat els dos últims anys membre d´un tribunal d´oposicions. Treballo en un IES a prop de Reus. (Referència:1 de juny de 2006 18,34h).
 
Per preparar
opositors de
Biol. i Geol.
Soc professora numerària d'un IES, des de l'any 1989 (abans havia estat interina durant 4 anys) a l'especialitat de Biologia i Geologia. Imparteixo classes a 3r d'ESO, Biologia a 1r i 2n de Batxillerat i Ciències de la Terra i del Medi Ambient a 1r de Batxillerat. Tinc també un Master en Nutrició per la Universitat Autònoma de Barcelona. He assistit a diversos cursos de Geologia de camp i de pràctiques de Biologia. (Referència: 27 de març de 2006, 20,40h).
  .
Per preparar
opositors de
Biol. i Geol.
Llicenciat en Ciències Biològiques - Universitat de Barcelona - Any 1985 Experiència docent: Anys 1985 fins 1994 en diversos centres docents privats. Any 1994: oposicions aprovades. Anys 1994 fins ara: impartint ciènces (ESO) i Biologia, Ciències de la Terra i Biologia Humana al Batxillerat en Instituts. Anys 2001, 2002, 2005 i 2006: preparació d'oposicions en classes presencials en una acadèmia de Barcelona. Diversos cursos d'actualització i reciclatge, curs de Postgrau d'actualització en ciències, projecte d'elaboració de materials curriculars dins d'un grup de treball a l'ICE de la Universitat de Barcelona, etc. (Referència: 30 de març de 2006, 18,27h).
  .
Per preparar
opositors de
Biol. i Geol.
Professora Agregada de Biologia a un IES de Lleida. Experiència de 30 anys. Matèries impartides: Ciències naturals 1r i 3r ESO, Matemàtiques 3r i 4r ESO, Música ESO, Biologia 1r i 2n Batxillerat, Ciències de la Terra
1r i 2n Batxillerat. (Referència: 27 de març de 2006, 21,14h).
  .
Per preparar
opositors de
Biol. i Geol.
M'ha arribat la vostra demanda de professorat per donar classes de preparadors d'opositors a Reus. Sóc professor funcionari de carrera de l'especialitat de Biologia i Geologia amb el DOCTORAT EN BIOLOGIA, en Bioquimica i Biologia Moecular. Resideixo i treballaré aquest curs a Cambrils. Usagrairia molt que em tinguessiu en compte per a els
vostres tries. Molt agraït (Referència: 8 de juny de 2006 17,14h).
   
Per preparar
opositors de
Català
Tinc la Llicenciatura de Filologia Catalana (UAB) des de 2003 i el Postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística (en curs) a la UAB. Soc professor de llengua i literatura catalanes des de 1998 i actualment en un IES (Referència: 28 de març de 2006, 21,55h).
  .
Per preparar
opositors de
Català
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Psicologia). Universitat de Barcelona.
1.980. Llicenciat en Filologia Catalana. Universitat de Barcelona. 1.981. Professor de Reciclatge de Català per a Mestres d’EGB. Professor de Llengua i Literatura Catalanes i Espanyoles. Professor de Geografia i Història. Professors des de 1976. (Referència: 29 de març de 2006, 00,04h).
  .
Per preparar
opositors de
Català
M'he assabentat que us calen professors per preparar opositors i voldria que tinguessiu en compte la meva oferta. Sóc professor de llengua catalana de secundària a un IES de Barcelona des del curs 89-90,
abans havia exercit a un IES de Cornellà de Llobregat.He impartit cursos de comentari de textos literaris al'Escola d'Estiu del País Valencià, -Castelló de la Plana, juliol del 84 i juliol del 85.He preparat llibres per a dues editorials. El curs passat vaig impartir un curset de preparació d'opositors organitzat per un sindicat. Atentament (Referència: 8 de juny de 2006, 17,26h).
   
Per preparar
opositors de
Dibuix
Hola, soc professora de dibuix i estaria interessada en preparar la part de Dibuix Tècnic dintre de les oposicions de Dibuix a secundaria. Fa 24 anys que soc professora de Dibuix. 12 a Formació Professional on feia Dibuix Tècnic i 12 a l'Educació Visual i Plàstica a l'ESO i Dibuix Tècnic al Batxillerat. Sols a Barcelona ciutat. (Referència: 30 de març de 2006, 18,07h).
  .
Per preparar
opositors de
Dibuix
Estic interessat a donar classes de l'assignatura de DIBUIX TÈCNIC.
Tinc 56 anys, sóc arquitecte i fa 24 anys que imparteixo aquesta assignatura a batxillerat, actualment a un IES de Barcelona, he estat en tribunals d'oposicions i en tribunals de selectivitat d'aquesta matèria. Resto a la vostra dispossició per tal d'aclarir qualsevol aspecte. (Referència: 12 d'abril 10,46h).
   
Per preparar
opositors d'Economia
Sóc llicenciat en Matemàtiques i en Ciències Econòmiques. Tinc les oposicions fetes des de l'any 1984 a l'especialitat de Matemàtiques. Treballo a un IES de Terrassa fent classes de Matemàtiques, d'Economia i d'Economia i Organització d'Empresa. Sóc professor d'institut des de l'any 1984. Sóc sots-coordinador de Matemàtiques per a les PAU. Sóc professor tutor de la UNED fent classes de Gestió Financera, Empresa, Estadística i Àlgebra. He treballat a una Escola d'Adults preparant l'alumnat per la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
He estat Cooordinador Pedagògic durant 8 anys. Estaria interessat en fer classes per opositors tant de l'àrea d'Economia com de l'àrea de Matemàtiques sempre que la disponibilitat horària fos possible. (Referència: 8 de juny de 2006 16,37h).
   
Per preparar
opositors
d'Educ. fisica
Llicenciat en EDUCACIÓ FÍSICA. Funcionari del cos de professors de secundària. Nº 1 a les proves d’oposicions. Professor d’Educació Física definitiu a un IES a prop de Barcelona. tona. Membre de tribunal d’oposicions d’E.F. a secundària. Àmplia experiència en classes teòriques presencials (Escola Catalana del’Esport i ICE de la Universitat). (Referència: 27 de març de 2006, 21,40h).
...
Per preparar
opositors
d'Educ. fisica
Sóc professor d'Educació Física d'un IES. Estaria interessat en donar classes per preparar les opsicions per Educació Física de Secundària.
Els i adjunto el meu curriculum. Destaca que he impartit classes d'oposicions a una Acadèmica CEN.edu delegació de Barcelona. També és de resaltar que he impartit docència a nivell universitari ,postgraus, congressos i diverses publicacions. (Referència: 30 de març de 2006, 18,24).
  .
Per preparar
opositors
d'Educ. fisica
Edat :40 anys. Actualment treballo en un IES de Palau de Plegamans. Sóc Engiyner Tècnic i LLicenciat en Educació Física. Tinc la plaça de professor d'educació física des de l'any 1997. Sóc Cap de Riscos laborals a lìnstitut. Vaig donar classes a una acadèmia per oposicions a Professors de primària i secundària durant els anys 99 i 00. Si necessiteu més informació us puc enviar un currículum més extens. (Referència: 22 d'abril de 2006, 17,30h).
   
Per preparar
opositors
d'Electrònica
Estoy interesado en impartir cursos preparatorios para oposiciones, especialidad: ELECTRONICA I INFORMATICA. Adjunto curriculum vitae.
(Referència: 27 de març de 2006, 16,18h).
  .
Per preparar
opositors
d'Electrònica
1977-1982 Maestro industrial en (electrónica industrial). 2001-2002 Cisco Networt Academy Program CCNA(Asociado Certificado de Networking de Cisco) por la (Universitat Oberta de Catalunya.). Des de 1998 imparteixo CFGM i CFGS,ESO, FP F. Ocupacional. (Referència: 28 de març de 2006, 22,05h).
  .
Per preparar
opositors de
Filosofia
Sóc catedràtic de filosofia de Batxillerat. He estat professor de batxillerat uns 35 anys ininterrompudament. Sóc natural de Barcelona i actualment professor en actiu. Sóc Llicenciat en Filosofia i Lletres per la U. de Barcelona i Llicenciat en Filosofia per una universitat estrangera. He fet estudis diversos d'antropologia, Sociologia, Psicología... He col.laborat i col.laboro a la Universitat de Barcelona, U.A.B, ESADE (Univ. Ramon Llull) i a la U.O.C., impartint matèries relacionades amb la meva especialitat. Dono conferències sobre èxàmens, organització de l'estudi, programacions...etc. (Referència: 27 de març de 2006, 14,15h).
  .
Per preparar
opositors de
Filosofia
Profesor de Filosofia amb 18 anys d'experiència com a professor de filosofia fins enguany. Amb 4 anys de professor de didàctica de la filosofia al CAP d'un ICE ins enguany. Molts anys de corrector de les PAU
Càrrecs que he tingut a l' IES : Cap de seminari, sots-director i director (enguany). (Referència: 30 de març de 2006, 18,10h).
  .
Per preparar
opositors de
Filosofia
Sóc llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la UB des de l'any 1991, professor en actiu a un Col·legi i tinc una experiència docent de 15 anys impartint la matèria al Batxillerat. A més, he col·laborat amb dues editorials en l'elaboració dels seus llibres de text de Filosofia i dels llibres-guia per al professorat. (Referència: 31 de març de 2006, 10,12h).
  .
Per preparar
opositors de
Física i Química
·(1995-actualidad) Profesor en una Escuela concertada por el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, desempeñando los siguientes cargos: Profesor de la materia de Tecnología, Profesor de Física de Bachillerato, Profesor de Matemáticas y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de Bachillerato. Además he trabajado como: Profesor colaborador del ICE de la U.C.M. (Universidad Complutense de Madrid) como tutor del CAP. (Curso de Aptitud Pedagógica) (2004). Profesor colaborador del ICE de la U.P.C.(Universidad Politécnica de Catalunya) como tutor del practicum del C.Q.P. (Curs de Qualificació Pedagògica) (2002). Autor de 5 libros de texto y 3 revisiones técnicas. (Referència: 30 de març de 2006, 18,38h).
  .

Per preparar
opositors de
Física i Química

Sóc professor de Física i Química des de fa 8 anys (oposicions de l'any 1998). Prèviament vaig impartir diversos crèdits de pràctiques en un departament de Química de la UB mentre realitzava estudis de doctorat en el mateix departament (1992-1998), participant durant aquests anys en diversos projectes de recerca. Durant aquests darrers anys he compaginat la meva tasca docent amb la participació en l'organització de diverses Jornades Científiques a la meva població. (Referència: 27 de març de 2006, 08,27h).
.
Per preparar
opositors de
Física i Química
Soc professor de Física i química, i informàtica. Estic interessat en impartir classes de preparació de les oposicions. Com a experiència puc indicar que soc formador de formadors i he impartit (i segueixo fent-ho de forma regular) classes de formació del professorat als ICE de la UB, UAB, UPC, Blanquerna, Universitat de Deusto, Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, així com altres col·laboracions esporàdiques amb els Departaments o Conselleries d'Educació de Madrid, Galicia, Cantabria i Canarias. També he format part de tres tribunals d'oposició de Fisica i Química. (Referència: 27 de març de 2006, 20,37h).
  .
Per preparar
opositors de
Física i Química
Doctor en Ciencias Químicas; experiencia de cuatro años en la Industria Química, dedicado a tareas de Control y Gestión de Calidad. Experiencia investigadora en el campo de modelaje molecular de Polímeros y Plásticos. Experiencia docente de nueve años en centros públicos de enseñanza secundaria. Idiomas Inglés, Francés y Catalán. (Referència: 27 de març de 2006, 21,38h).
  .
Per preparar
opositors de
Física i Química
La meva especialitat és Experimentals (Física i Química fonamentalment) i són llicenciat en Químiques l'any 1995. Estic en actiu i he impartit classes des de 1r d'ESO fins a 4t d'ESO i Batxillerat, tant de l'àrea de Tecnologia com d'Experimentals i algun crèdit de matemàtiques. A més he sigut tutor de CAP a l'ICE de la UPC en els últims tres anys per les dues especialitats abans esmentades a banda de participar en diversos cursos de professorat. (Referència: 30 de març de 2006, 21,02h).
  .
Per preparar
opositors de
Física
Llicenciat en Ciències Físiques (especialitat en termodinàmica) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Data de finalització d'estudis: juny de 1994 (pla vell). Professor de l'àrea de Matemàtiques (funcionari de carrera). També estic habilitat per donar classes de Física i Química i Tecnologia. Dr. Enginyer Industrial en l'àmbit de l'acústica ambiental i urbanística per la Universitat de Girona (UdG) l'any 2004. (Referència: 27 d'abril de 2006, 21,55h).
   
Per preparar
opositors de
Geog. i Històr.

Sòc professor agregat de Goegrafia i Història, estic a la docència als instituts des de l' any 1978, vaig fer les oposicions l' any 1982. Imparteixo també classes de Didàctica de les Ciéncies Socials en els Cursos d'adapatació pedagògica d'un ICE des de l' any 1994. En aquests cursos posem especial atenció en el disseny de crèdits destinats a la preparació dels projectes pedagògics de cara a les oposicions. Des de l´any 1994 també tinc alumnes de pràctiques del CAP a l' Institut on tinc la meva plaça des de l´any 1983. (Referència: 27 de març de 2006, 16,27h).

  .
Per preparar
opositors de
Geog. i Històr.
Sóc Llicenciada en Història General i Geografia per la U.B des de l'any 1989, professora de Geografia i Història des de l'any 1989 a l'Ensenyament Públic.Tinc les oposicions aprovades per aquesta especialitat l'any 1991. Estic interessada en poder donar classes per preparar les oposicions. He preparat durant un any a professors per les oposicions a nivell particular. També sóc professora del C.A.P ( Curs d' Adaptació Pedagògica) des de fa 7 anys col.laborant amb la UAB i la UB. Tinc experiència de treballar també amb alumnes de diversitat. He estat un any en el tribunal de oposicions de Geografia i Història. (Referència: 1 de juny de 2006, 17,39h).
   
Per preparar
opositors
d'hosteleria
Soy profesor de Hosteleria y podría echar una mano en el asunto de las clases preparatorias para opos., aunque lo que me gustaría hacer realmente es dar los consejos con los que hemos conseguido que nuestroa alumnos ganen la mayoría de los concursos de coctelería, bocadillos y otros concursos donde hay un tribunal mirando y puntuando todo lo que hacen, como lo hacen y lo que dicen. (Referència: 28 de març de 2006, 00,07h).
  .
Per preparar
opositors de
Llatí i grec
Llicenciat en filologia clàssica per la UAB 1993. Becari d'investigació de la Generalitat durant 4 anys (93-97) adscrit al Dpt. de CC. de l'Antiguitat de la UAB. Cursos de doctorat complets i tesina llegida (sobre poesia
epigràfica llatina). Funcionari en ensenyament des del 1997. Professor associat a la UAB durant dos cursos acadèmics impartint classes de llatí
(filologies) i de cultura clàssica (humanitats). Moltes traduccions publicades del llatí i del fra ncès al català. (Referència: 28 de març de 2006, 22,33h).
  .
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
Sóc professor de Matemàtiques d'IES des de fa ja bastants anys. També sóc professor associa de la Universitat de matemàtica aplicada. Sóc llicenciat i doctor en matemàtiques, també enginyer tècnic d'informàtica de gestió. Estaria interessat en impartir cursos presencials de preparació d'oposicions de matemàtiques el proper curs i també en escriure llibres de text. (Referència: 27 de març de 2006, 09,45h).
.
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
Estaria interessat en imparir classes de Matemàtiques per gent que vol preparar les oposicions per professor. Porto uns 20 anys com a funcionari de carrera al cos de Professors de Secundària i vaig treure'm les oposicions a la primera l'any 1986. (Referència: 28 de març de 2006, 21,44h).
  .
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
Treballo com a mestre en secundària. Autor d'un curs sobre programació en Flash (ActionScript) del Departament d'Ensenyament. Coautor d'un portal educatiu Membre d'un grup de tecnologies informàtiques de la UAB.
Autor dels antics temes d'oposicions de l'especialitat de matemàtiques per a primària. Autor de programes educatius per al Departament d'Ensenyament. (Referència: 29 de març de 2006, 00,12h).
  .
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
·(1995-actualidad) Profesor en una Escuela concertada por el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, desempeñando los siguientes cargos: Profesor de la materia de Tecnología, Profesor de Física de Bachillerato, Profesor de Matemáticas y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de Bachillerato. Además he trabajado como: Profesor colaborador del ICE de la U.C.M. (Universidad Complutense de Madrid) como tutor del CAP. (Curso de Aptitud Pedagógica) (2004). Profesor colaborador del ICE de la U.P.C.(Universidad Politécnica de Catalunya) como tutor del practicum del C.Q.P. (Curs de Qualificació Pedagògica) (2002). Autor de 5 libros de texto y 3 revisiones técnicas. (Referència: 30 de març de 2006, 18,38h).
  .
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
Soy profesor de matemáticas d'un IES. Tengo más de 20 años de experiencia en dar clases y entre otras cosas soy autor del CD que he titulado OPOSICIONES DE MATEMÁTICAS CATALUÑA del 2001 al
2005. Donde he resuelto todos los exámenes comprendidos entre dichas fechas, unos 200 problemas de oposiciones. Lo he mandado ya a unos 50 IES y espero que esté en manos de todos los compañeros Interinos que se presentan. Si me necesitaran para preparar problemas estoy a su disposición un saludo No me importaría ir a Barna los sábados y mucho menos a Tarragona cualquier día. (Referència: 30 de març de 2006, 23,45h).
  .
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
Sóc professor de Matemàtiques a l'ESO i el Batxillerat i estaria interesat en impartir els cursos de preparació d'oposicions a secundària.
Us adjunto el meu curriculum per si és del vostre interès. (Referència: 09 d'abril de 2006, 00,46h).
   
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
M'he assabentat a travès d'ABEAM que hi ha acadèmies que necessiten professors per impartir classes de preparació de les oposicions per professorat de Primària i Secundària pel curs 2006-07. M'ofereixo per impartir classes de preparació de les oposicions de l'assignatura de Matemàtiques. Adjunto el meu currículum en el qual es pot apreciar que tinc experiència no només en la docència sinò també en la gestió de centres. (Referència: 18 d'abril de 2006, 13,12h).
   
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
Llicenciat en Ciències Físiques (especialitat en termodinàmica) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Data de finalització d'estudis: juny de 1994 (pla vell). Professor de l'àrea de Matemàtiques (funcionari de carrera). També estic habilitat per donar classes de Física i Química i Tecnologia. Dr. Enginyer Industrial en l'àmbit de l'acústica ambiental i urbanística per la Universitat de Girona (UdG) l'any 2004. (Referència: 27 d'abril de 2006, 21,55h).
   
Per preparar
opositors de
Matemàtiques
Sóc llicenciat en Matemàtiques i en Ciències Econòmiques. Tinc les oposicions fetes des de l'any 1984 a l'especialitat de Matemàtiques. Treballo a un IES de Terrassa fent classes de Matemàtiques, d'Economia i d'Economia i Organització d'Empresa. Sóc professor d'institut des de l'any 1984. Sóc sots-coordinador de Matemàtiques per a les PAU. Sóc professor tutor de la UNED fent classes de Gestió Financera, Empresa, Estadística i Àlgebra. He treballat a una Escola d'Adults preparant l'alumnat per la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
He estat Cooordinador Pedagògic durant 8 anys. Estaria interessat en fer classes per opositors tant de l'àrea d'Economia com de l'àrea de Matemàtiques sempre que la disponibilitat horària fos possible. (Referència: 8 de juny de 2006 16,37h).
   
Per preparar
opositors de
Música
Soc professor funcionari d'ensenyament secundari en l'especialitat de Música, he treballat 9 anys en centres públics de secundària a Tarragona, he estat 2 anys membre de tribunal d'oposicions (un d'ells com a secretari) i en principi m'interessa el tema, si es tracta de la província de Tarragona. (Referència: 27 de març de 2006, 16,13h).
  .
Per preparar
opositors de
Música
Jo sóc de l'especialitat de música a secundària, i estaria interessada en impartir cursos per oposicions de primària. També dónoclasses a la Universitat de Barcelona (Formació del Professorat, àrea de Música). Us puc fer arribar el meu curriculum (Referència: 04 d'abril de 2006, 00,15h).
   
Per preparar
opositors de
Psicologia
PROESSOR de Psicopedagogia. Estic interessat en PER IMPARTIR CURSOS PRESENCIALS DE PREPARACIÓ D'OPOSICIONS A SECUNDÀRIA, ESPECIALITAT PSICOLOGIA I PEDAGOGIA.(Referència: 28 de març de 2006, 22,22h).
  .
Per preparar
opositors de
Psicopedagogia
Soc formador del ICE i professor de secundària amb expreriència de 24 anys. Faig molts cursos de formació i soc pedagog i psicoleg. Estic interessat en aquesta proposta. (Referència: 29 de març de 2006, 20,46h).
  .
Per preparar
opositors de
Psicopedagogia
Diplomat en Magisteri. Especialitat Ciències Socials. Universitat de Barcelona, 1983. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació
Especialitat: Direcció i gestió de centres educatius. UNED, 1992.
2003-2004. Psicopedagog a un IES. 2004-2005. Assessor psicopedagògic del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. EAP. 2005-2006. Professional del Centre de Recursos Pedagògics del Departament d' Educació. 2005-2006. Formador d'ICE de la UB. Cursos impartits: Competències Bàsiques i Adaptacions Curriculars Aprenentatge Constructiviste la llengua. Processos i models de comprensió lectora. Acció Tutorial. La funció del tutor en els centres educatius. Organització i Gestió de centres educatius. PEC, PCC, Programacions del 2on i 3er nivell de Concreció. Curs 2005-2006. Professor/tutor de l'UIC. Alumnes de Magisteri.
(Referència: 29 de març de 2006, 20,40h).
  .
Per preparar
opositors de
Psicopedagogia

Sóc llicenciat en Ciències de l'Educació i doctor en Didàctica per la Universitat de Barcelona. (a més sóc Diplomat en Magisteri). Estic en actiu com a psicopedagog (amb plaça definitiva) en un IES des de l'any 1996 i m'agradaria donar classes d'oposicions sobre l'especialitat de Psicologia i Pedagogia. Porto a l'ensenyament 22 anys ( 12 en Primària i 10 en Secundària). Actualment, a més, imparteixo cursos de formació de matemàtiques per a mestres organitzats per l'ICE. He donat classes a la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Barcelona als alumnes de la diplomatura de Magisteri. (Referència: 29 de març de 2006, 20,51h).

  .
Per preparar
opositors de
Tecnologia
Estic interessat en donar formació per futurs opositors. Porto 11 anys d'experiència a tecnologia de l'ESO i Batxillerat i 1 any a FP , cap de departament durant 5 anys i secretari de l'escola durant 6. Especialista en ús d'eines TIC, sistemes multimèdia i edició de video.4 anys en Formació de professors en eines TIC, enginyer industrial amb projectes en actiu. Noves didactiques i formes de duur la classe per projectes. Completo la meva formació amb mestre de música,CAP. (Referència: 27 de març de 2006, 14,38h). .
  .
Per preparar
opositors de
Tecnologia
Estic interessat en impartir cursos presencials de preparació d'oposicions a secundaria i primària. La matèria seria Tecnologia o afins. Actualment estic a cicles formatius, però he donat l' assignatura de tecnologia en tots els cursos d' ESO i Batxillerat. La meva titulació és de Doctor Enginyer i he fet oposicions a Pràctiques d'Electrònica, Tecnologia, Sistemes Electrònics i Sistemes electrotècnics. També he estat coordinador i he escrit el llibre d' Electrotècnia per formació a distancia del Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i soc professor de la UPC. (Referència: 30 de març de 2006, 17,10h). .
  .
Per preparar
opositors de
Tecnologia
Sóc un professor de secundària de l'assignatura de Tecnologia de la ESO, amb més de déu anys exercint com a docent, que va aprovar les oposicions a la primera. Tinc experiència com a professor d'ensenyaments professionals per a treure el carnet d'instal·lador, doncs ja fa uns anys que vaig estar treballant al Centro Técnico Europeo. (Referència: 30 de març de 2006, 18,06h).
  .
Per preparar
opositors de
Tecnologia
Vaig superarel procés selectiu el primer any que es vàren fer opos per a
tecnologia. Dins dels càrrecs més detacats he exercict com: Cap de departament de tecnologia (1998-99 i 2002-03). Coordinador d'ESO (1999-2000). Cap d'estudis (2000-2002). Coordinador riscos laborals (2003-2006). Tots aquests càrrecs els he desenvolupat a un IES amb 3 línies d'ESO i Batxillerat, CFGM i CFGS de les famílies de comerç, gestió administrativa, administratiu i informàtica. (Referència: 30 de març de 2006, 20,48h).
  .
Per preparar
opositors de
Tecnologia
Tinc dos especialitats: Tecnologia Electrònica i Tecnologia. Titulació: Enginyera tècnica en telecomunicacions per la Salle Bonanova. Experiència professional: 6 anys en la empresa privada, 3 com a cap de projectes. 14 anys d'experiència docent. 5 com a professora de tecnologia electrònica i 9 com a professora de tecnologia. oposicions de tecnologia electrònica al any 1993 (eren les primeres que feia) adquisició de nova especialitat (Tecnologia) al any 1996, l'any 1995 no les vaig treure per problemes humans, el curs 95-96 vaig muntar un equip de professors que volíem treure les oposicions i estàvem treballant en un IFP. Érem cinc i tres les vam treure, vam generar un material molt bo . Aquest curs he impartit un curs de 45 hores a professors sobre tractament d'imatge digital. (Referència: 31 de març de 2006, 00,09h).
   
Per preparar
opositors de
Tecnologia
Sóc Enginyer Tècnic Mecànic i Propietari definitiu a un IES. Em dedico a l'ensenyament d'adults des de fa 25 anys fem classes de ESO i CFGS (Tecnologia, Mates i Física i Química). Tinc una llarga experiència donant cursos de formació ocupacional en empreses com a formador de la plantilla per aconseguir certificacions de qualitat (ISO), mediambient i prevenció de riscos laborals. També he treballat preparant opossitors de tecnologia en una academia. Estic interessat en formar part de la vostra borsa de treball per a qualsevol feina d'aquests tipus que considereu adient segons el meu perfil. (Referència: 2 de juny de 2006, 00,42h).
   
Per preparar
opositors de
Tecnologia
Hola, me dirijo a ustedes porque estoy interesada en impartir las clases para opositores de secundaria de Tecnología. Yo soy funcionaria de tecnología, y me interesaría impartirlas en Tarragona. Muchas gracias. (Referència: 8 de juny de 2006, 17,22h).