BIOLOGIA I GEOLOGIA DE PRIMER D’ESO

Manuel Domenech, Marta Duñach, Antonio Jimeno, Imma Saumell i Luís Ugedo

Editorial Casals. 2007

 

1. L'Univers, la Via làctia i el sistema solar (Unitat de mostra)

1. L'Univers

2. Les estrelles

3. Les galàxies i les nebuloses

4. EI sistema solar

5. Els planetes del sistema solar

 

2. La Terra (Unitat de mostra)

1. La Terra

2. Els moviments de la Terra

3. L'estructura interna de la Terra

4. La Lluna

 

3. L'atmosfera

1 . L'atmosfera de la Terra

2. La composició de l'aire

3. Dinàmica de l'atmosfera

4. L'acció de l'ésser humà sobre l'atmosfera

 

4. La hidrosfera

1. L'aigua al nostre planeta

2. Algunes propietats de l'aigua

3. L'aigua que bevem

4. Potabilització i tractament de l'aigua

 

5. L'escorça terrestre

1 . L'escorça

2. Els minerals i les roques

3. Propietats dels minerals

4. La utilització dels minerals

5. Tipus de roques

6. Aplicacions de les roques

 

6. La vida a la Terra: els éssers vius i les cèl·lules

1. Els éssers vius

2. La cèl·lula

3. Les cèl·lules eucariotes

4. Les funcions de la cèl·lula

 

7. Les espècies, el seu origen i classificació

1. La biodiversitat

2. La nomenclatura cientifica

3. L'origen i l'evolució dels éssers vius

4. Els cinc regnes

5. les funcions vitals

 

8. Virus bacteris, protozous, algues i fongs

1. Els virus, els bacteris i els cianobacteris

2. El protozzous

3. Les algues

4. Els fongs i els líquens

9. Les plantes

1. Les plantes o vegetals

2. L'evolució i classificació de les plantes

3. La fotosíntesi

4. Les plantes sense flors

5. Les plantes amb flors i llavors

10. Els animals invertebrats

1. Els animals

2. Els prífers i els cnidaris

3. Els anèl·lids, els platihelmints i els nematodes

4. Els mol·luscs

5. Els artròpodes

6. Els equinoderms

11. Els animals vertebrats

1. Els vertebrats

2. Els peixos

3. Els amfibis

4. Els rèptils

5. Els ocells

6. Els mamífers