DEBATS SOBRE LA LOGSE

Dimecres 17 de maig: Biologia i Geologia

Ponents:

Dra. Mercè Durfort (Professora de la Facultat de Biologia de la UB) "Els nous alumnes de primer curs de la Facultat de Biologia"

Josep Marlés (Professor del Col·legi Frederic Mistral) "Propostes per millorar avui l'aprenentatge de les Ciències Naturals".

Dr. Joaquim Nogués (Professor de la Facultat de Geologia de la UB i membre de l'Associació per l'Ensenyament de las Ciències de la Terra "AEPECT") "Els ensenyaments de les ciències de la Terra i la seva actual problemàtica".

Pilar Sesé (Professora de l'IES Fort Pius i membre del Seminari Permanent de Ciències Naturals "SPCN") "Necessitat d'un nou disseny curricular per les Ciències Naturals".

 

Moderador: Antonio Jimeno (Professor de l'IES La Sedeta i membre de l'associació Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari "AMES").

 

· Totes les sessions començaran a les 18h i es faran al IES Maragall C/Provença, 187 Barcelona

· Per preveure l'espai necessari, us preguem que prèviament envieu aquest full, amb el vostre nom, al FAX: 932076896, o que ens envieu un e-mail a la direcció: ames@colegio.net

 

Nom: __________________________________

IES: ___________________________________

 

A L'ATENCIÓ DELS PROFESSORS DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

Benvolguts companys,

Diverses associacions i col·lectius de professors de diferents matèries (Matemàtiques, Ciències Naturals, Llengües ...) hem pensat que, com aquest curs 1999/2000 finalitza la implantació general de l'ESO i el Batxillerat a tot Catalunya, és convenient organitzar unes jornades de reflexió sobre les aportacions positives i sobre els aspectes que s’haurien de millorar en el nou sistema educatiu.

Des de 1983, en què va començar a experimentar-se aquest nou sistema, s'han recollit moltes experiències sobre els continguts, actituds i procediments propis de cada una de les matèries, i també sobre el tractament de la diversitat, la conflictivitat i els criteris de promoció de l'alumnat. Ara, després de 17 anys d'experiències, és necessari que els professors, que som els únics que coneixem la realitat diària a l'aula, expressem lliurement les nostres opinions sobre el nou sistema educatiu i formulem propostes concretes de millora.

Per això hem organitzat aquesta sèrie de reunions de professors de secundària de centres públics i privats. Us adjuntem la informació sobre la Taula Rodona de Biologia i Geologia, i us demanen que confirmeu la vostra assistència amb la suficient antelació per poder preveure el nombre d'assistents.

Finalitzats tots els debats, es publicarà un llibre amb les actes de totes les sessions, que es farà arribar a l’Administració, a fi que conegui l’opinió directa dels professors. Aquest llibre d'actes es podrà aconseguir contra reemborsament a AMES. Apartat de Correus 20.091, 08080 Barcelona.

Us agraïm la vostra participació i esperem, al més aviat possible, la vostra resposta.

 

 

Antonio Jimeno i Eva Sastre

Barcelona, 14 d'abril de 2000

 

 

 

 

 

AMES. Ap. Correus 20.091 (08080) Barcelona FAX: 93.20768.96 http://amesweb.tripod.com

e-mail: ames@colegio.net