Entrevistes amb el Molt Honorable Sr. Ernest Benach i Pascual, president del Parlament de Catalunya, i amb el Sr. Pere Darder i Vidal, president del Consell Escolar de Catalunya

El passat dimecres 18 de maig de 2005 vam mantenir una entrevista amb el president del Consell Escolar de Catalunya, el senyor Pere Darder. Per part del sindicat AMES va anar el seu president, el senyor Antonio Jimeno, i per part del sindicat ASPEPC va anar el seu vicesecretari general, el senyor Pere Barat. La reunió va ser molt cordial i va durar més d'una hora. El senyor Darder ens va comentar que la funció del Consell Escolar era recollir totes les propostes, estudiar-les i valorar-les, i que estava molt interessat pel tema que nosaltres havíem presentat. Ens va comentar que per circumstàncies personals ell havia començat la secundària ja de gran i que havia aprofitat els exàmens de setembre per avançar algun curs. Vam parlar àmpliament de tots el temes relacionats amb l'establiment dels exàmens de setembre, inclòs el possible endarreriment de l'inici de curs que aquests exàmens podia comportar. Vam comentar que això es podia solucionar fàcilment. Es tractaria de fer primer els exàmens de setembre i les avaluacions i després iniciar el curs amb la mateixa distribució d'alumnes que hi havia el mes de juny amb classes de repàs de les matèries comuns a tots els cursos fins que estiguessin finalitzats els nous grups i els nous horaris. Generalment això no suposa més d'una setmana. Vam quedar pendents de la valoració que el Consell Escolar de Catalunya ara farà de la nostra proposta.

El passat dimecres 8 de juny de 2005 vam mantenir una entrevista amb el President del Parlament de Catalunya, el Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual. Per part del sindicat AMES va anar el seu president, el senyor Antonio Jimeno, i per part del sindicat ASPEPC va anar el seu el vicesecretari general, el senyor Pere Barat. La reunió també va ser molt cordial. El senyor Benach va escoltar amb molt d'interès la nostra proposta i va comentar que la veia lògica i bé argumentada. Ens va preguntar si ja havíem presentat aquesta proposta al Departament d'Educació i als diferents grups parlamentaris. El vam contestar que sí i que ell havia estat el primer membre del Parlament en convidar-nos a parlar sobre el tema. També va fer referència a la Comissió de Cultura del Parlament, que és la responsable del temes d'educació, i al funcionament del Parlament que contempla que la proposta sigui presentada per algun grup parlamentari. Nosaltres li vam comentar que estàvem a l'espera de la resposta del Departament i també dels diferents grups parlamentaris, i li vam agrair el temps que ens havia dedicat així com els seus suggeriments.