EDUCACIÓ DECIDEIX SUPRIMIR EL BATXILLERAT NOCTURN DELS INSTITUTS.

 

Anàlisi del problema i proposta del sindicat AMES

 

 

La decisió del Departament de suprimir el Batxillerat nocturn ha provocat la lògica indignació i preocupació del professorat i alumnat del nocturn.

 

En aquests últims anys ha descendit molt el nombre d’alumnes que cursen el Batxillerat nocturn i la seva assistència a classe també és relativament baixa. Per tant, en alguns instituts ja es temien que podrien tenir problemes per poder continuar oferint el Batxillerat nocturn. El que no s’esperava ningú és que el Departament decidís suprimir aquest Batxillerat en tots el IES.

 

Actualment són quasi 5.000 alumnes els que cursen el Batxillerat nocturn a Catalunya i, per tant, SÍ ÉS POSSIBLE MANTENIR EL BATXILLERAT NOCTURN EN MOLTS INSTITUTS. Cal doncs demanar al Departament que reconsideri aquesta decisió i que opti per concentrar aquests alumnes en aquells IES que millor puguin cobrir les necessitats de l’alumnat.

 

La solució de derivar aquests alumnes a l’Institut Obert de Catalunya, en lloc de mantenir un ensenyament presencial, és un retrocés important en el manteniment dels serveis educatius públics del país.

 

Pensem que cal iniciar conversacions amb el Departament per part de tots els implicats i arribar a acords, assumits per tots, sobre quins seran els centres que s’hauran de responsabilitzar-se dels futurs Batxillerats nocturns.

 

Barcelona, 26 d’abril de 2008

 

Sindicat AMES