CAMPANYA PER UN BATXILLERAT DE 3 ANYS

  1. Manifest del sindicat ASPEPC. Cartell enviat als centres. Graella d'adhesions enviada als centres i Imprés d'adhesió individual
  2. Document d'ACESC a favor d'un Batxillerat de 3 anys que inclou la possibilitat d'una prova d'accés
  3. Resolució de la Junta de personal de Lleida del 10/12/2004 a favor de demanar la implantació d'un Batxillerat de 3 anys a proposta del Sindicat ASPEPC