Secretaria General

Departament d'Educació

Generalitat de Catalunya

 

Benvolguts senyors,

 

 

Els demanem que tinguin a bé mantenir el Batxillerat nocturn en tots aquells centres on s’arribi a un mínim d’alumnes matriculats. Per determinar quin és aquest mínim els demanem que estableixin un termini de tres anys, donat que la matriculació pot variar pel simple efecte de l’atzar, és a dir que, desprès d’un any amb pocs alumnes por haver un altre any amb molts alumnes.

 

En el nostre sindicat considerem que s’han de donar totes les oportunitats que sigui possible perquè cap jove es quedi sense possibilitats d’anar a un centre d’estudis després de la seva jornada laboral. El nostre Molt Honorable President, el senyor José Montilla, va poder estudiar el Batxillerat gràcies a què l’IES Francesc Macià de Cornellà impartia el Batxillerat nocturn.

 

Una molt cordial salutació.

 

Barcelona, 16 de juny de 2008

 

 

Antonio Jimeno

President del sindicat AMES