1. Primera valoració realitzada pel sindicat AMES
 2. Primera valoració realitzada pel sindicat ASPEPC
 3. Nota de premsa de l'associació de catedràtics (ACESC)
 4. Text íntegre de la LOE presentat el 30-3-2005 en pdf
 5. ¿Por qué se promueve una enseñanza básica en la que se excluye la educación del esfuerzo? Entrevista con Inger Enkvist, profesora de la Universidad de Lund (Fuente: MAGISTERIO). Según esta experta detrás está la voluntad de cambiar la sociedad a nivel global.
 6. "Bye bye a l'escola comprensiva". La reforma del sistema educatiu endegada per Tony Blair significa el fi del model comprensiu a Anglaterra en aquesta dècada. Blair afavoreix el model d'escoles especialitzades en un àrea concreta i manté les proves externes als 7, 11 i 14 anys, que aporten el resultats dels centres abans de la matrícula
 7. «La izquierda se ha cargado la enseñanza pública». Entrevista en Periodistadigital.com a Javier Orrico, catedrático de Lengua y Literatura de Bachillerato, y autor del libro "La Enseñanza Destruida" (Huerga y Fierro, 14 euros)." La LOE que propone el Partido Socialista no es más que un regreso a la LOGSE, una ley absolutamente fracasada, pero además, acentuando el desastre. Una de las cosas que prevé es cargarse la Filosofía para introducir una asignatura de adoctrinamiento político que se va a llamar "Educación para la Ciudadanía", que no es más que enseñar lo políticamente correcto evitando que la gente pueda pensar por sí misma".
 8. NO A LA LOE. DIFERENTS MANIFESTS CONTRA ELS PLANTEJAMENTS GENERALS DE LA LOE I DEL PACTE NACIONAL. Els col·lectius que així s'han manifestat són: ACESC, AMES, ANCABA, APSDEP, ASPEPC, IES L'ALZINA, APIA, APS, ASPESCL i professors de la Comunitat de Madrid. MANIFESTS DE COL·LECTIUS DE PROFESSORS DE DIFERENTS ESPECIALITATS EN DESACORD AMB LA LOE O PREOCUPATS PER LA SEVA FALTA DE CONCRECIÓ. Els col·lectius que així s'han manifestat són de: Biologia i Geologia, Clàssiques, Tecnologia, Filosofia, Física i Química, Humanitats, Música i Plàstica.
 9. EL "BATXILLERAT DE 3 ANYS" I "LA PROVA EXTERNA D'ACCÉS AL BATXILLERAT I LA FP" SÓN LES DUES PRINCIPALS MESURES PROPOSADES EN LES "PRIMERES JORNADES SOBRE EL BATXILLERAT" ORGANITZADES PER ANCABA I REALITZADES EN MADRID ELS DIES 2 I 3 DE JUNY. Accés a la ponència en PowerPoint sobre el batxillerat de 3 anys i les proves externes d'accés al Batxillerat i la FP presentada per AMES

 10. "CARTA A LA MINISTRA DE UN PROFESSOR DE SECUNDÀRIA. Es tracta d'una iniciativa personal d'un professor de matemàtiques de secundària no lligat a cap sindicat, el company Ricardo Moreno, que demana canvis en la LOE i un gran Pacte d'Estat per l'Educació. Està recollint adhesions de molts companys de diferents comunitats autònomes. Per llegir-la i afegir-se clicar aquí:
 11. Esquema comparatiu de la LOE amb la LOCE. Font: ACESC.
 12. DIRECTORS I CAPS DE DEPARTAMENT. Sol·licitut d'AMES-FPS al MEC lliurada el 20 de juny de 2005 demanant que a la LOE s'estableixi que els Directors i Caps de Departament dels centres de Secundària hagin de ser professor dels Cossos de Secundària.
 13. NOUS PLANTEJAMENTS EDUCATIUS EN EUROPA. RECONSIDERAR LA COMPRENSIVITAT. Resum de la ponència "El professor com agent educatiu" presentada per la nostra companya M. Elena Casas en el Simposi internacional "APRENDRE A PENSAR" organitzat per la Universitt de Lund -Suècia-, 15-18 de juny de 2005.
 14. Resum de l'entrevista del 27 de juny dels representants d'AMES i ASPEPC amb el MEC per parlar de l'avantprojecte de la LOE