L'avaluació del professorat

Antonio Jimeno

President del Sindicat AMES

El Departament d'Educació ha anunciat que el proper 6 de maig tots els alumnes de Catalunya que cursen sisè de Primària hauran de fer una prova externa. Els resultats arribaran als centres abans de finalitzar el curs i, per tant, seran una dada objectiva molt important en el moment de decidir si l'alumnat està o no preparat per accedir a l'ESO.

Es tracta d'una molt bona notícia i cal felicitar el conseller Maragall i el seu equip. És la primera decisió del Departament d'Educació en molts anys que realment pot millorar el nostre sistema educatiu. De totes formes, encara cal veure si es faran bé, si en els propers anys s'inclouran les altres matèries i, el que és més important, si també es faran al quart curs de l'ESO. Amb això el nostre sistema educatiu milloraria molt.

El Departament hauria d'incloure aquestes proves en la futura llei de l'educació de Catalunya (LEC) i establir que els seus resultats també siguin utilitzats, com un dada objectiva més, per avaluar el professorat i les Direccions. Evidentment, només és podrien fer comparacions entre centres del mateix context social i econòmic.

L'actual projecte de la LEC pretén deixar l'avaluació del professorat i la decisió sobre la seva continuïtat en el centre, bàsicament, en mans del Director. Aquest sistema obre la porta a possibles arbitrarietats, a amiguismes, i deixa al funcionari docent en la més absoluta indefensió. El professorat està indignat i ja hi ha una vaga convocada pel proper 19 de març. El professorat no s'oposa a ser avaluat sinó a què l'avaluació no sigui objectiva, com sí que ho seria si es fes en funció dels resultats dels seus alumnes al llarg d'uns quants anys. El Departament encara està a temps d'evitar que molts professors participin en aquesta vaga si anuncia que es modificarà el sistema d'avaluació del professorat proposat en la LEC en el sentit de fer-ho amb garantia d'objectivitat, és a dir en funció de resultats acadèmics.

Antonio Jimeno

President del Sindicat AMES