Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Accés al que ens diferencia dels altres sindicats -- Les nostres propostes -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES

El Govern canviarà la llei perquè tots els docents siguin autoritat pública.

En primer lloc volem felicitar al Departament d'Ensenyament i en especial a la Consellera d'Ensenyament, la senyora Irene Rigau, per aquesta decisió. Mostra un altra forma de tractar el problemes que des de fa més de vint anys pateix el professorat, a causa d'una normativa clarament contraria a la seva autoritat.

Dit això, considerem un deure informar de quina és la situació actual i quins han de ser els canvis que s'han de fer perquè aquest anunci realment suposi una millora de la situació.


RESPECTE A LA SITUACIÓ ACTUAL A CATALUNYA

Abans de la LEC estava vigent el Decret 102/2010 que només donava al professorat el dret d'aplicar tres tipus de mesures quan un alumne no es portava bé, que eren:

1.) Una amonestació verbal (Pot anar bé les primeres vegades però no desprès de moltes vegades amb el mateix alumne).

2.) Dir a l'alumne que vagi a visitar al Cap d'Estudis (Aquesta mesura evidencia a l'alumne que el professor necessita d'un superior per aplicar una mesura correctora i és molt incòmode pel professor perquè mostra al Director que ell té problemes a la classe).

3.) Deixar a l'alumne sense pati (Això comporta al professor quedar-se també sense pati, per la qual cosa, moltes vegades no s'aplica, perquè el professor també necessita poder descansar uns minuts a mig matí).

Amb tot això cal destacar que el professorat no tenia competències legals per a expulsar ni cinc minuts a un alumne de classe. El que es continués fent és perquè els Equips Directius preferien no intervenir, donat que o bé es deixa sortit una mica de pressió o les coses poden anar a molt pitjor.

Amb la LEC la situació encara ha empitjorar més ja que el Decret anterior ja no està vigent i ara les competències del professorat per aplicar sancions estan en funció del que decideixi l'Equip Directiu de cada centre. Si aquest no és com cal, la conseqüència és que el professorat no té cap dels tres drets legals abans esmentats. Aquesta és la trist situació legal en la que estem.

 

RESPECTE AL QUE CALDRIA FER

El reconeixement que el professorat és autoritat pública ja s'ha fet a la Comunitat de Madrid (Decret del 4/10/2010) i a la Comunitat Valenciana (Decret del 10/12/2010). Si mirem els dos Decrets veiem que en la pràctica no arreglen res, ja que simplement serveixen perquè en un judici l'advocat del professor pugui dir que els seu defensat, al ser autoritat pública, GAUDEIX DE LA PRESUMPCIÓ DE VERACITAT, és a dir que la seva versió val més que la versió de l'alumne o dels pares de l'alumne. Però això no soluciona la falta de respecte a l'autoritat del professorat que cada dia es viu a les aules.

Si realment volem que els professors i professores siguin AUTORITAT PÚBLICA, el que cal fer és tornar-los les seves competències professionals que bàsicament són dos:


a) La capacitat de posar sancions i fer-les complir en l'àmbit de la seva classe. Per exemple l'expulsió de classe i, si la falta és greu, el no deixar tornar a un alumne fins que demani disculpes públicament. Si això no es fa el professorat no pot educar.

b) La capacitat de posar les notes finals dels seus alumnes, sense que aquestes es puguin ser canviades per altres estaments, la majoria de les vegades per interessos de centre, la qual cosa no te res a veure amb l'ensenyament i l'educació de les persones, sinó tot el contrari.

Només si es torna al professorat les dues competències abans esmentades s'haurà tornat al professorat la seva autoritat, la que necessita per a ensenyar i per a educar.

Cal dir que els Equips Directius han de recuperar la potestat d'expulsar a un alumne del Centre si així ho consideren necessari, sense necessitat d'un llarg procés burocràtic com l'actual, que fa que la majoria de les vegades el problema quedi sense solucionar.

Finalment recordar que s'ha de canviar el Codi Penal en el sentit que la agressió verbal o física a un professor o professora no sigui considerada una falta sinó un Delito.

Esperem que a Catalunya les coses si es facin bé.

Barcelona, octubre de 2011

Sindicat AMES