LA MESA MIXTA DE L’ASSEMBLEA DE NOCTURN (Coordinadora d’IES amb Nocturn i d’IES en lluita pel Nocturn de Catalunya i els sindicats AMES, ANPE, ASPEPC-SPS, CGT, Sindicat d’Estudiants i USTEC) CONVOQUEN ASSEMBLEA DE NOCTURN PER AL PROPER 24 DE FEBRER A LES 16 HORES A L’IES "JAUME BALMES" DE BARCELONA.

La proposta d’ordre del dia de la Mesa és la següent:

 

  1. Roda de centres
  2. Informació sobre la darrera ronda de grups parlamentaris
  3. Informació sobre la resposta del Departament i del Consorci d’Educació de Barcelona als recursos d’alçada presentats des de la Mesa a les resolucions d’ambdós organismes que suprimien diversos Nocturns
  4. Anàlisi de la situació i possibles resolucions a prendre en el terreny jurídic (recurs contenciós-administratiu si s’escau) , polític (Parlament de Catalunya, municipis.....) i social (Associacions de Veïns, AMPAs)
  5. Confluència, si s’escau, amb altres moviments reivindicatius presents en els IES, per a potenciar la reivindicació del Nocturn.
  6. Torn obert de paraules

MESA MIXTA DE L’ASSEMBLEA DE NOCTURN (Coordinadora d’IES amb Nocturn i d’IES en lluita pel Nocturn de Catalunya i els sindicats AMES, ANPE, ASPEPC-SPS, CGT, Sindicat d’Estudiants i USTEC