ASSEMBLEA DE PROFESSORS DE CIÈNCIES

Dimecres 21 de novembre a les 18,30 a

l'IES Sant Josep de Calassanç

(Sant Quintí, 32 Metro: Hospital Sant Pau)

Estimats companys,

A través de diferents Editorials de llibres de text, ens han arribat les "versions provisionals" del Departament d'Ensenyament sobre els continguts i objectius dels llibres de Ciències de l'ESO i el Batxillerat, pel proper curs. A les Editorials els les van donar a finals de juliol però als professors encara no ens han dit res. Lamentablement, a l'aplicar el Real Decret de Mínims de l'ESO (R.D. 3473/2000. BOE del 16/01/2001), el Departament d'Ensenyament ha optat per considerar la Biologia, la Geologia, la Física i la Química, com UNA SOLA MATÈRIA, a diferència del que han fet en les altres CCAA. Així, l'índex de continguts del llibre de 3r d'ESO inclou temes de les fins ara dues matèries, i el mateix passa amb el llibre de 4t d'ESO. En la nostra opinió aquesta decisió és l'atac més important a l'ensenyament de les ciències a Catalunya, donat que afecta a la totalitat dels estudiants del país. Els principals perjudicis són:

  1. Afavoreix que aquestes matèries hagin de ser impartides per professors no especialistes. Els professors de "Física i Química" poden no haver cursat matèries de biologia o geologia des que les van estudiar al Batxillerat, i els professors de "Biologia i Geologia" poden no haver cursat matèries de física o química des del primer curs de la carrera. Malgrat això és molt probable que es demani que un mateix professor expliqui les quatre matèries. Serà difícil davant de la pressió de l'Administració i dels altres estaments, que hi hagi un canvi de professor a mig curs, es a dir a mig llibre. Molt probablement els alumnes acabaran aprenen molt poca FiQ o molt poca BiG en funció de l'especialitat del professor.
  2. Disminueix el nombre d'hores d'aquestes matèries al segon cicle de l'ESO respecte a les altres CCAA. A les altres CCAA es donen 2h de FiQ i 2h de BiG a 3r d'ESO, i 3h de FiQ i 3h de BiG a 4t d'ESO, es a dir una mitjana de 2,5h/setmana cadascuna. A Catalunya no s'ha establert encara el nombre d'hores, però a l'Assemblea que hi va haver al Col·legi de Llicenciats es va acordar demanar al Departament només passar de les 2h/setmana actuals a 3h/setmana de BiG i FiQ, és a dir una mitjana de 1,5h/setmana de cadascuna. Això suposa poc més de la meitat del que tenen a les altres CCAA.
  3. Els nostres alumnes rebran menys coneixements que els d'altres CCAA. Per adaptar el currículum al poc temps disponible, el Departament d'Ensenyament ha suprimit del R.D. de Mínims els temes "La matèria mineral" i "Les roques" a 3r d'ESO, i tota la Geodinàmica Externa i tota la Història de la Terra (les eres) a 4t d'ESO.

A la nostra pàgina WEB: http://amesweb.tripod.com trobareu el R.D. 3473, el disseny curricular del MECD de totes les matèries, la "versió provisional" de Departament d'Ensenyament i un estudi detallat de les diferències entre ells.

Respecte al Batxillerat les diferències no són tant greus en quant a l'aplicació del Real Decret de Mínims del Batxillerat (R.D. 3474/2000. BOE del 16/01/2001). A Catalunya es donaran les mateixes hores de B, CTMA, F. i Q. que a la resta de les CCAA (12h/setmanals entre les quatre a cada curs, donat que les CTMA passen a tenir 6 crèdits). Malgrat això, considerem que el disseny de les altres CCAA és molt més coherent. En elles a 1r de Batxillerat tots els alumnes de la Modalitat de "Ciències de la Naturalesa i la Salut" fan una "Biologia i Geologia" i una "Física i Química" de 4h/setmana a 1r de Batxillerat, i una Biologia, una CTMA, una Física i una Química, de 4 hores setmanals a 2n de Batxillerat. Amb això s'assegura uns mínims coneixements de les quatre ciències a tots els alumnes i, com que la matèria "Biologia i Geologia" compren la Fisiologia Animal, uns coneixements bàsics d'anatomia i fisiologia humana per tothom.

Els dos gran problemes que presenta el futur model del Departament són:

  1. Molts alumnes no poden estudiar CTMA perquè els seus centres no la ofereixen i per tant no estudien mai geologia al Batxillerat. Segons els resultats de l'enquesta que vau contestar el mes d'octubre, només la meitat dels alumnes que fan Biologia cursen CTMA.
  2. La major part dels nostres alumnes, malgrat fan dos cursos de Biologia, mai veuen anatomia i fisiologia animal i humana, la qual cosa és un gran dèficit per accedir a moltes carreres (medicina, veterinària, ATS, farmàcia, biologia, etc.). Segons el resultat de l'enquesta només en el 61% dels IES es fa Biologia Humana.

A la nostra pàgina WEB: http://amesweb.tripod.com trobareu el R.D. 3474, el disseny curricular del MECD de totes les matèries, i la "versió provisional" de Física, Química i Biologia del Departament d'Ensenyament i els resultats de l'enquesta sobre l'ensenyament de les Ciències a Catalunya (si algun professors vol la "versió provisional" d'una altra matèria que ens enviï una carta a ames@colegio.net ).

Pensem que els professors de Ciències hauríem de fer totes les accions que calguin per evitar que el disseny curricular del Departament sigui finalment establert a Catalunya. Com a professors de Ciències tenim la responsabilitat de defensar l'ensenyament de les nostres matèries. Us convidem a aquesta assemblea per discutir aquestes propostes i per decidir les accions a seguir. El nombre d'assistents és molt important doncs indica fins a quin punt aquests aspectes interessen o no al professorat. Com que les nostres vies de comunicació no sempre funcionen, us agrairem que doneu personalment la màxima publicitat a aquesta convocatòria.

L'ordre del dia és:

  1. Breu descripció de la situació.
  2. Resultats de l'enquesta sobre l'ensenyament de les Ciències Naturals al Batxillerat
  3. Propostes d'actuació
  4. Precs i preguntes

MOLT IMPORTANT: Per preveure el nombre de fotocòpies i la capacitat de la Sala, us preguem que confirmeu prèviament la vostra assistència a: ames@colegio.net

Rebeu una molt cordial salutació:

Elena Casas i Antonio Jimeno (AMES)

Barcelona, 14 de novembre del 2001