WEBS D'ASSOCIACIONS, COL.LEGIS I SINDICATS DE

PROFESSORS

(Si voleu sortir a la llista envieu l'adreça de la vostra WEB a: ames@telefonica.net )

ASSOCIACIONS PROFESSORS

ANGLÈS ............ APAC www.apac.es

CATEDRÁTICOS (Estatal) ....... ANCABA http://serbal.pntic.mec.es/~ancaba/

CATEDRÀTICS (Catalunya) ...... ACESC www.acesc.net

CIÈNCIES NATURALS (Biologia i Geologia) ....... SPCN www.xtec.es/entitats/spcn

CIÈNCIES NATURALS (Geologia) ....... AEPECT http://www.aepect.org

DIRECTORS I ALTRES CÀRRECS DIRECTIUS ......AXIA http://axiacat.com

FILOSOFIA ........... AD-HOC http://geocities.com/Athens/Agora/2979/

FÍSICA I QUÍMICA ........ APFQC http://perso.wanadoo.es/oplana/

FRANCÈS .......... APFC www.xtec.es/entitats/apfc
HISTÒRIA ................ AEPHG www.aephg.com

INFORMÀTICA ...... AEIC www.aeic.es

INFORMÀTICA ...... ASIMES www.asimes.com

ASOCIAC. MAESTROS INDUSTRIALES Y TÉCN. SUPERIORES AMITS http://www.ami-ts.org./

MILLORA SISTEMA EDUCATIU (MURCIA) ....... AMYDEP www.amydep.com

MILLORA SISTEMA EDUCATIU (VALENCIA) ........ DEPREN www.depren.org

MUSEUS (INFORMACIÓ SOBRE MOLTS MUSEUS) www.xtec.es/~jgoni12/index.html

PEDAGOGIA I CANVI DEL SISTEMA EDUCATIU ........ PDP www.galeon.com/puntodepartida

TECNOLOGIA ....... APTC www.aptc.net

COL.LEGIS PROFESSIONALS

CBC (Col. Biol. Catal.) www.cbcat.net

CDLCAT (Col. Doct. Llic. Catal) www.cdlcat.es

COB (Col. Ofic. Biólogos) www.cob.es

CGC (Col.legi de Geòlegs de Catalunya) info@colgeocat.org

SINDICATS

ANDALUCIA

APIA www.aso-apia.com

ARAGÓN (TERUEL)

APS www.telefonica.net/web/apsteruel

ARAGÓN (ZARAGOZA)

APS http://www.apsaragon.com

CANARIAS

UCPL http://club.idecnet.com/~ucpl/
CASTILLA - LEÓN ASPESCL www.aspescl.com

CATALUNYA

AMES http://amesweb.tripod.com
CATALUNYA ANPE http://www.anpecatalunya.org/
CATALUNYA ASPEPC http://www.aspepc.es
CATALUNYA CCOO http://www.ccoo.cat/ccooense/
CATALUNYA CGT http://www.cgt.es/cgtense/
CATALUNYA CSIF http://www.csi-csif.es/catalunya/mod_ense.html
CATALUNYA SPS http://sindicatsps.org/
CATALUNYA UGT http://www.feteugt.net/
CATALUNYA USTEC http://www.sindicat.net/
CATALUNYA .. USOC http://www.usoc.es/ensenyament/

GALICIA

CIG http://www.cig-ensino.com/
MADRID USPL http://club.idecnet.com/~ucpl/

MADRID

APS www.apsnacional.com