AMES A FAVOR DE LA SISENA HORA A LA PRIMÀRIA PÚBLICA

Actualment l'ensenyament privat ofereix a la Primària una sisena hora de classe. Això, al cap dels sis anys de Primària, equival a un anys més d'escolarització. Per tant, en aquest cas, voler millorar l'ensenyament públic implica oferir aquesta sisena hora.

Si el Departament d'Educació realment es compromet a financiar aquesta sisena hora, els docents han de fer tot el possible per tal que el seu establiment sigui ja una realitat i es consolidi. No seria creïble una oposició a aquesta evident millora per part de quins constantment diuen que volen la millora de l'ensenyament públic. No es pot canviar d'opinió simplement perquè una millora tant significativa pot implicar una mica més de feina. Els sindicats que vulguin recollir vots defensant la seva oposició a aquesta mesura saben perfectament que, a la llarga, estan perjudicant a tots els docent de l'ensenyament públic. El primer dret d'un treballador és tenir treball i sense la sisena hora poc a poc aniria disminuint l'alumnat de la Primària pública.

Sindicat AMES

10 de març de 2006