EL NOU DRECET DE DIRECCIONS DEIXA EN LA INDEFENSIÓ AL PROFESSORAT.

EL SINDICAT AMES CONSIDERA QUE SENSE PROVES EXTERNES QUE PERMETIN DEMOSTRAR LA QUALITAT DOCENT, EL NOU DRECET DE DIRECCIONS DEIXA EN LA INDEFENSIÓ AL PROFESSORAT.

Accés al nou Decret

El nou Decret de direccions promogut pel Conseller Ernest Maragall estableix que serà el Director qui, com a cap de personal, decidirà:

El Sindicat AMES considera que:

1.) És imprescindible establir proves externes als alumnes al final de la Primària i al final de l'ESO per decidir si estan preparats per accedir a la següent etapa.

2.) No més amb aquestes proves és possible saber l'increment de coneixements de l'alumnat i, per tant, valorar la tasca realitzada pel professorat del centre.

3.) Sense aquesta dada el professorat no pot demostrar la seva professionalitat i, per tant, queda indefens davant possibles arbitrarietats, amiguismes i errors de la direcció.

4.) Una norma no es pot establir en funció de pensar que tots els directors són bons i actuaran bé, sinó establint mecanismes que permetin corregir possibles abusos. No fer-ho, com és el cas d'aquest Decret, és inadmissible per part del professorat.

5.) No es pot augmentar la capacitat dels Directors dels centres educatius sense establir, a la vegada, una avaluació de l'augment de preparació assolit pels alumnes del centre i, per tant, de la bona professionalitat de cadascun dels professors del centre.

Sindicat AMES