AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

FPS (Federació de sindicats de Professors de Secundària)

AMES-FPS. Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA ames@colegio.net

"AMES ÉS UN SINDICAT EXCLUSIVAMENT DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI. Presentació i Objectius. Entrevista. Fitxa d'afiliació.

"LA FPS ÉS UNA FEDERACIÓ ESTATAL DE SINDICATS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA. ELS SINDICATS FUNDADORS SÓN: AMES (Catalunya), APIA (Andalucia), APS (Estatal), ASPESCL (Castilla i Leon) i UCPL-USPL (Canàries i Estatal). PUNTUACIÓ CONCURS DE TRASLLATS

"Per veure la puntuació (Termini de reclamació fins el 22 de gener de 2003".

LLEI DE QUALITAT DE L'EDUCACIÓ PUBLICADA EN EL B.O.E NUM. 307 (24-12-2002)

"Índex de temes amb els articles corresponents".

"Text íntegre en format HTML (WORD). 236K"

"Text íntegre en format PDF (Acrobat Reader. 199K".

"Per baixar el programa ACROBAT READER".

CURSO INFORMATIVO SOBRE EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES DE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO.(SÁBADO 15 DE FEBRERO EN BARCELONA)

"La Asociación de Profesores de Español JUAN BOSCÁN de Cataluña organiza por tercera vez, en una jornada intensiva de sábado, un curso de preparación para el concurso de méritos de provisión de plazas vacantes de funcionarios docentes en el exterior convocado por el MECD."

ELECCIONS SINDICALS DEL 4 DE DESEMBRE DE 2002

"Resultats electorals".

"Nota de premsa sobre els resultats electorals".

"Carta oberta al company/companya sobre el vot per a la Secundària".

"EL NOSTRE PROGRAMA I EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA SECUNDÀRIA".

ÚLTIMS ARTICLES PUBLICATS I ÚLTIMES NOTICIES (DESEMBRE 2002)

"ARREGLAT EL TEXT DE L'ESMENA A L'ARTICLE 56-B DE COALICIÓ CANÀRIA".

"Un modelo educativo para cada alumno".

"La autentica conflictividad escolar".

"En defensa de la enseñanza pública".

"L'escola pública (44 signatures)".

TEMES ESTRELLA DEL CURS 2002/2003

"MANIFEST D'AMES-FPS SOBRE LA LLEI DE QUALITAT (LOCE)".

"AMES-FPS DEMANA NO PARTICIPAR EN LA VAGA CONTRA LA LOCE".

"NOTICIES DE PREMSA SOBRE ENSENYAMENT D'AQUESTA SETMANA".ACESC

"Contenciós administratiu contra el concurs de trasllats del 27-11-2001".

"Mestres sense titulació superior que donen classes al segon cicle de l'ESO".

"Informaciò útil per la realització de les noves programacions".

"PROJECTE DE LLEI DE LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT (LOCE)- TEXT COMPLERT - 27.07.2002".

"RESUM DELS CANVIS CONTINGUTS EN LA LOCE".

"NOTA DE PREMSA URGENT AMB LA VALORACIÓ D'AMES-FPS SOBRE EL PROJECTE DE LA LOCE DE 27.07.2002".

"MANIFEST D'AMES-FPS SOBRE LA LOCE".

"REFLEXIONS D'AMES SOBRE LA LOCE".

"OPINIONS DE DIFERENTS ASSOCIACIONS I PROFESSORS SOBRE LA LOCE".ACESC

"Nous continguts de les matèries d'ESO establerts pel Departament d'Ensenyament en el Decret 179/2002 (DOGC, 4 juliol 2002) en aplicació del RD 3473 dels continguts mínims.http://www.xtec.es/estudis/eso/index.htm

"Nous continguts de les matèries del Batxillerat establerts pel Departament d'Ensenyament en el Decret 182/2002 (DOGC, 10 JULIOL 2002)en aplicació del RD 3474 dels continguts mínims.http://www.xtec.es/estudis/batxillerat/index.htm

"Continguts mínims obligatoris a cadascuna de les matèries (ESO) definits pel RD 3473 per a totes les Comunitats Autonomes" http://www.mec.es/gabipren/documentos/realdecreto/indice_eso.htm

"Continguts mínims obligatoris a cadascuna de les matèries (BATXILLERAT) definits pel RD 3474 per a totes les Comunitats Autonomes" http://www.mec.es/gabipren/documentos/realdecreto/indice_bach.htm

"Adjudicacions de Destinacions provisionals de Professorat d'Ensenyament Secundari (religió inclosa)" http://www.gencat.es/ense/profe/adjuprov.htm

"En defensa de l'enenyament de les CIÈNCIES (B, G, F i Q) a Catalunya, davant la posició del Departament d'Ensenyament.

"Pla Estratègic de Centre. NO! DIGUEM NO!"

"AMES participa en una Federació d'Associacions Sindicals de Professors d'Ensenyament Secundari de diferents Comunitats Autònomes"

"Les nostres propostes de millora"

 "WEBS d'Associacions, Sindicats i Col.legis de Professors"

 "WEBS de Diaris, Revistes i Entitats Oficials d'Ensenyament"

La nostra revista "Secundaria Hoy" Nº 6 (EN PREPARACIÓ)

"Cercador de temes relacionats amb el mon educatiu. Escriviu les paraules dintre del següent rectangle"
Educaweb.com

Búsqueda:

Portal de educación en internet


ÚLTIMA MODIFICACIÓ: 12 - GENER - 2003

iRC-Hispano.Org JavaChat
//--> Utilice un navegador con soporte de java

Ir a la versión
en ESPAÑOL (En Preparación)