CURS D' ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS DE L'ANY 2010. PRIMERA CIRCULAR

Benvolgut company,

Com ja et vam dir s'ha convocat l'Accés als Cossos de Catedràtic corresponent a l'any 2010. El termini per a presentar la sol·licitud telemàtica finalitza el proper dimarts 13 d'abril. Ja hem posat a la WEB del Sindicat AMES tota la informació del nostre curs d'orientació i ajuda per fer aquest accés. Per accedir-hi cal posar la contrasenya que ja es va enviar a la finestreta que hi ha a dalt a l'esquerra. Els principal materials que trobaràs són:

1.) La convocatòria publicada en el DOGC destacant els aspectes més importants (en lletra vermella) i amb comentaris sobre els punts més difícils d'entendre (en lletra fúcsia).

2.) Accés a la WEB del Departament sobre l'Accés als Cossos de Catedràtics i a la "Sol·licitud per accedir als cossos de catedràtics" i orientacions sobre com fer la sol·licitud

3.) Accés a la consulta/obtenció de certificats de formació permanent (Per accedir s'ha d'utilitzar el nom d'usuari i la contrasenya dels serveis d'internet de l'XTEC).

4.) El calendari de tot el procediment i els terminis previstos

5.) Un full per calcular els punts que tu tens segons el barem establert

6.) El full per a presentar l'autobaremàció de mèrits" en format PDF.

7.) Pautes i criteris sobre com elaborar el Projecte Docent vinculat al Departament Didàctic de l'especialitat

8.) Els criteris de valoració dels mèrits que tindran en compte els tribunals (Apartats 2 i 3.2)

9.) Orientacions sobre com preparar la visita de l'inspector ("Avaluació de l'Activitat Docent").

10.) Informació sobre com va anar l'accés del curs passat i recomanacions sobre els apartats en els que convé fer més esforços.

Si consideres que necessites que un catedràtic de la teva especialitat revisi el teu Projecte Docent intentarem trobar la persona adequada. Per a això envia'ns un correu a: ames@ames-fps.com

Barcelona, 5 d'abril de 2010

Una cordial salutació

Sindicat AMES
Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari

NOTA: Si no vols que t'enviem més correus relacionats l'Accés als Cossos de Catedràtics envia'ns un correu a ames@ames-fps.com indicant: "Baixa en el curs d'Accés als Cossos de Catedràtics".