Accés als Cossos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari, d'Arts Plàstiques i Disseny i d'Escoles Oficials d'Idiomes

Curs d'orientació d'AMES

Característiques del curs.

Per accedir cal una contrasenya que donem als afiliats. Per afilia-se (50€ anuals) clicar a continuació en: afiliació i al dia següent enviarem la contrasenya. Els documents ja penjats són:

Informació gratuïta per a tots els interessats

CIRCULARS D'AMES

Convocatòria

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (DOGC del 12 de desembre de 2007).

 

En cas de dubte enviar un e-mail a: ames@telefonica.net o trucar al 659002871

Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES)

 

 

Esborranys i acords que van servir per concretar l'actual convocatòria