Accedir al Batxillerat (LA VANGUARDIA, 23/06/2004)

ANTONIO JIMENO (a.jimeno@telefonica.net)

President del sindicat de professors AMES

 

Aquests dies milers d'alumnes que ja han acabat el batxillerat han realitzat les proves d'accés a la universitat. Als professors de Batxillerat ens omple de satisfacció haver contribuït a la seva preparació

En general aquests alumnes s'esforcen molt i adquireixen hàbits de treball, quelcom que no succeeix amb els alumnes d'ESO. La raó està que per a poder començar a estudiar una carrera universitària, els alumnes de batxillerat necessiten superar una prova que ni posen ni corregeixen els seus propis professors.

Tot i que aquesta és superada per gairebé el 90% dels estudiants, aconsegueix que l'alumne tingui més interès per aprendre i que adquireixi més capacitat d'esforç; que els professors recuperin el sentit de la seva professió que és ensenyar i, a través de l'ensenyament, també educar; que s'imparteixin completament els programes de totes les assignatures i que no es cometin fraus amb les notes per interessos de centre o d'estabilitat laboral del professorat.

Tot això ens dóna una pista molt clara del que s'hauria de fer per a millorar l'ESO i per a evitar que tant el batxillerat com la formació professional s'acabin degradant en el futur per rebre un alumnat d'ESO insuficientment preparat.

La solució seria establir després de l'ESO una prova externa d'accés al batxillerat i a la FP. Ara, el nostre país està en una situació política immillorable per a arribar a acords d'Estat en educació. Esperem que tots estiguin a l'alçada de les circumstàncies.

Antonio Jimeno

President del sindicat AMES

Barcelona