MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA D’INFORMÀTICA

A) Per a fer aquestes activitats és necessari disposar d‘un ordinador amb accés a Internet per a cada dos alumnes. Simplement s'ha d'imprimir el llistat de preguntes i donar una fotocòpia a cada parella d'alumnes. Totes les activitats estan pensades per poder-les fer aproximadament en una hora, incloent la correcció final de les respostes.

B) Per rebre les solucions a les preguntes cal ser afiliat d'AMES i enviar prèviament un e-mail a ames@telefonica.net indicant el nom i el centre de treball (és simplement una mesura de seguretat).

Biologia

1. El desenvolupament embrionari humà. Conté una sèrie de preguntes per contestar consultant els dibuixos d‘una pàgina WEB. Nivell: 3r i 4t d'ESO i Batxillerat. Gestaciod2.htm

2. Gràfics sobre el creixement embrionari humà. Conté una sèrie d'orientacions per realitzar dues gràfiques sobre el augment del pes i de la mida dels embrions humans i una sèrie de preguntes sobre aquestes gràfiques. Per contestar cal haver fet l'activitat anterior "El desenvolupament embrionari humà" o consultar els dibuixos d‘una pàgina WEB. Nivell: 3r i 4t d'ESO i Batxillerat. Creixement embrionari.htm

3. La mitosi. Conté una sèrie de preguntes per contestar consultant els dibuixos d‘una pàgina WEB. Nivell: 4t d'ESO i Batxillerat. Mitosi.htm

4. L'osmosi. Conté una sèrie de preguntes per contestar consultant els dibuixos d‘una pàgina WEB. Nivell: 4t d'ESO i Batxillerat. Osmosi.htm