- ESO -

VERSIONS PROVISIONAL I EN REVISIÓ DETERMINADES PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE L'APLICACIÓ DEL RD 3473/2000 A CATALUNYA

DECRET ESO

DECRETESO2.htm

CIENCIES_NATURALESA.htm

CIENCIES_SOCIALS.htm

EDUCACIO_FISICA.htm

Llengua_ESO_02.htm

LLENGUES_ESTRANGERES.htm

MATEMATIQUES.htm

MUSICA.htm

RELIGIO_CATOLICA.htm

TECNOLOGIA.htm

VISUAL_I_PLASTICA.htm

   

 

- BATXILLERAT -

VERSIONS PROVISIONAL I EN REVISIÓ DETERMINADES PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE L'APLICACIÓ DEL RD 3473/2000 (ESO) A CATALUNYA

 

DECRET BATXILLERAT

DECRETBATXILLERAT2.htm

MATERIES COMUNS I DE LA MODALITAT BATXILLERAT CIENCIES DE LA NATURALESA I DE SALUT

BIOLOGIA.htm

CTMA.htm

FISICA.htm MATEMATICABAT.htm

QUIMICA.htm

EFISICA.htm

FILOSOFIA.htm

HISTORIA.htm

LLENGUA_CATALANA_I_CASTELLANA.htm

LLENGUES_ESTRANGERES.htm

MODALITAT BATXILLERAT ARTISTIC

DIBUIX_ARTISTIC.htm

DISSENY.htm

IMATGE.htm

Tecniques_expressio.htm

VOLUM.htm

 

MODALITAT BATXILLERAT HUMANISTIC I DE CIÈNCIES SOCIALS

ECONOMIA_I_EMPRESA.htm

ECONOMIA.htm

GEOGRAFIA.htm

HISTORIA_ART.htm

HISTORIA_MON_CONTEMPORANI.htm

HISTORIA_MUSICA.htm

HISTORIA_MUSICA.htm

LITERATURA_CASTELLANA.htm

LITERATURA_CATALANA.htm

LLATI.htm

MATEMATIQUES_CIENCIES_SOCIALS.htm

GREC.htm

MODALITAT BATXILLERAT TECNOLOGIC

DIBUIX_TECNIC.htm

ELECTROTECNIA.htm

MECANICA.htm

TECNOLOGIA_INDUSTRIAL.htm

MATEMATICABAT.htm