L’OSMOSI

A) Anar al programa "Internet Explorer" donat que hem observat que el Navegador Netscape 4.5 falla per la WEB que hem de treballar. Si no es troba l’icona d’Internet Explorer a l’escriptori anar a "Inici" à Programes à Internet à Internet Explorer i ja s’iniciarà aquest programa. Si no ho fa s’ha d'instal·lar.

B) Una vegada connectat a internet anar a http://www.santillana. es à indexnet à Secundaria à Saltar intro à Biología y Geología à Banco de Recursos à Presentaciones en Power Point à "La ósmosis" (Es pot baixar fent "clic" en el botó dret à "Guardar destí com").

C) A "La ósmosis" dedicar uns minuts a anar passant pantalles per conèixer com funciona aquest programa i què és l'osmosi..

D) Contestar les següents preguntes:

 

 1. Què és l’osmosi?
 2.  

 3. Com es diu la solució més concentrada?
 4.  

 5. Com es diu la dissolució menys concentrada?
 6.  

 7. Com es diuen dos dissolucions que tenen la mateixa concentració?
 8.  

 9. Com ha de ser la membrana que separa dos dissolucions per que pugui haver un procés d’osmosi?
 10.  

 11. Què passa d’un costat a un altre en un procés d’osmosi?
 12.  

 13. Per què el dissolvent passa de la dissolució més diluïda a la més concentrada i no és al revés.
 14.  

   

 15. Si poguessin passar totes les molècules, tan les de dissolvent com les de soluts hi hauria osmosi o difusió?
 16. Si poguessin passar les molècules del dissolvent i les dels soluts de Pes Molecular més baix però no les de Pes Molecular més alt hi haurien o no processos d’osmosi? Raona la resposta
 17.  

 18. En el cas anterior cada vagada hi haurien menys molècules de baix Pes Molecular en la solució més concentrada i totes les de Pes Molecular alt, es a dir haurien separat les molècules petites de les grans. Com es diu aquest procés?
 19.  

 20. La salinitat del citosol és superior a la de l’aigua dolça dels Ríos i inferior a la de l’aigua del mar. Els organismes aquàtics que estan adaptats a viure en un sol d’aquests dos ambients. Les seves membranes resisteixen bé sense trencar-se els fluxos d’aigua que entra o surt. Ara bé si els canviem del río al mar o a l’inrevés, la majoria no aguanten aquest canvi perquè les seves cèl·lules es trenquen. Com es diu l’estat de les cèl·lules que estan massa plenes d’aigua?
 21.  

 22. En quina situació es dona el procés anterior?
 23.  

 24. Com es diu el procés de trencament de les cèl·lules per excessiva pèrdua d’aigua?
 25.  

 26. En quina situació es dona el procés anterior?
 27.  

 28. Per què l’enciam augmenta de volum quan es deixa uns minut en aigua per rentar-la bé abans de preparar una amanida
 29.  

 30. Per què l’enciam disminueix molt de volum quan s’afegeix la sal, el vinagre i l’oli?
 31.  

   

 32. Per què una manera de conservar els aliments es cobrir-los de sal com es fam amb el pernil salat i les arengades?