LLEI DE QUALITAT DE L'EDUCACIÓ PUBLICADA EN EL B.O.E NUM. 307 (24-12-2002)

"Índex de temes amb els articles corresponents".

"Text íntegre en format HTML (WORD). 236K"

"Text íntegre en format PDF (Acrobat Reader. 199K".

"Per baixar el programa ACROBAT READER".