CANVIS CONTINGUTS A LA LOCE I OPINIONS D’AMES SOBRE AQUESTA LLEI

 

"MANIFEST D'AMES-FPS SOBRE LA LLEI DE QUALITAT (LOCE)".

"AMES-FPS DEMANA NO PARTICIPAR EN LA VAGA CONTRA LA LOCE".

 "RESUM DELS CANVIS CONTINGUTS EN LA LOCE".

"NOTA DE PREMSA URGENT AMB LA VALORACIÓ D'AMES-FPS SOBRE EL PROJECTE DE LA LOCE DE 27.07.2002".

"MANIFEST D'AMES-FPS SOBRE LA LOCE".

"REFLEXIONS D'AMES SOBRE LA LOCE".