QUÍNA POLÍTICA EDUCATIVA VOLS EN EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT?

 1. RESULTATS FINALS DE L'ENQUESTA
 • COMENTARIS
  1. Comentaris de CIU
  2. Comentaris del PSC-CpC
  3. Comentaris del PPC
  4. Comentaris d'IC-V
  1. L'ENQUESTA