AMES-FPS

Full informatiu 10-02-2003

El passat 6 de febrer de 2003 el MECD va presentar el projectes dels primers Reals Decrets d’aplicació de la LOCE. Els aspectes més importants són:

  1. S’han definit les assignatures comuns i les d’itinerari a 3r i 4t d’ESO (Veure detalls a: http://amesweb.tripod.com) (Ètica per a tots, Llatí en un itinerari, BG i FQ separades a 3r i 4t, oferta segon idioma, etc.)
  2. La repetició de curs per tenir més de dues assignatures suspeses s’aplicarà a tota l’ESO per primera vegada el juny de 2004.
  3. L'avaluació es farà assignatura per assignatura i al final de cada curs, i hi haurà proves extraordinàries de recuperació que regularan les Comunitats Autònomes (Esperem que a Catalunya siguin al setembre i no al juny per donar temps suficient de preparació).
  4. La separació dels estudiants de 3r d'ESO en dos itineraris (el tecnològic i el cientifico-humanístic) s’iniciarà el curs 2004-05 i la dels estudiants de 4t d’ESO en tres itineraris (tecnològic, científic i humanístic) s’iniciarà el curs 2005-2006.
  5. Els programes d'iniciació professional (PIP) per als joves de 16 anys (excepcionalment de 15) que no volen estudiar, es començaran a aplicar el 2004-05.
  6. La primera PGB (revàlida) es farà el mes de juny de 2006
  7. Gratuïtat del segon cicle d'educació infantil (3 a 6 anys) a partir del curs 2004-05. Les administracions que ho vulguin poden avançar-la al curs 2003-2004. Haurà d'estar plenament implantada el 2005-06.
  8. Les comunitats autònomes que ho desitgin podran implantar a partir del curs que ve l'etapa de 0 a 3 anys amb caràcter educatiu-assistencial.

La gran majoria del professorat de Secundària consultat està totalment d’acord amb la necessitat de moltes d’aquestes mesures, es a dir amb treure la promoció automàtica, establir grups més homogenis a 3r i 4t d’ESO i introduir Programes d’Iniciació Professional. A la nostra associació sindical (AMES) considerem que aquests canvis poden ser el primer pas per treure l’Ensenyament Secundari del nostre país de l’estat de degradació i desconcert en què es troba i que ha estat provocat per greus errors pedagògics i per no voler dedicar a l’educació els recursos mínims necessaris per mantenir la seva qualitat.

Més informació a: http://amesweb.tripod.com