Per afiliar-te a al sindicat de professors "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES) cal enviar un e-mail a: ames@telefonica.net amb les següents dades:

Nom:

Domicili:

Població:

Telèfon:

E-mail (molt important):

NIF:

Número Compte (són 20 dígits) :

Lloc de treball:

Especialitat: