Concurs de Trasllats

El nostre sindicat AMES ha interposat un contenciós administratiu contra el concurs de trasllats del 2002. Ha sortit publicat en el D.O.G.C. del 6 díagost de 2002 (La vista es farà el mes de novembre de 2002).

Una de las raons al.ludides és que el Departament d'Ensenyament no ha fet públic prèviament el llistat de places vacants. Això està obligant a concursar a un gran nombre de professors que no ho farien si prèviament tinguessin coneixement de les poques places vacants que en realitat hi ha. A més, la no publicació prèvia de les vacants podria permetre al Departament retirar del concurs les places que interessessin a determinades persones, quan aquestes places són demanades per altres funcionaris amb més mèrits.

A AMES pensem que les vacants que apareixen com a resultat d'un concurs de trasllat, han de passar al següent concurs i que, prèviament, han de ser publicades. També pensem que en un moment de grans canvis en el sistema educatiu (itineraris a l'ESO, promoció no automàtica, assignatures anuals, nous curricula, etc.), és molt probable que molts dels professors que ara han estat desplaçats i s'han vist obligats a participar en un concurs de trasllats (amb la pèrdua de la seva plaça), en el futur podrien tornar a ser necessaris en el seu centre d'origen. Per una altra banda, els professors amb més mèrits i anys en el centre són els últims en ser desplaçats i, per tant, els que tindran més dificultats en trobar una plaça més adient.

En conclusió, pensem que ara i fins que no es coneguin millor les futures necessitats definitives del centre, no síhaurien de fer concursos de trasllats, sinó cobrir les necessitats temporals amb comissions de serveis.