NOM DE L’ALUMNE:

CURS:

DATA:

CONTROL DE BIOLOGIA I INTERNET. TEMES: GESTACIÓ I PART , MITOSI, SARS

Orientacions per fer aquest examen:

  1. L'examen té dues parts denominades "A" i "B". Per fer la part "A" pots consultar els teus arxius personals. Per fer la part "B" pots accedir a internet.
  2. Una vagada finalitzat l'examen has d'anar a "Arxiu" à "Guardar com HTML" à Guardar en C:/Agenda21 posant com nom de l'arxiu "Gestació" seguit del teu primer cognom. Així, si per exemple et dius Albert Puig has de posar "Gestaciópuig".

A) PART EN LA QUE ES POT CONSULTAR ELS DOCUMENTS PERSONALS

1) Quantes vagades pesa més un embrió humà de nou meses que un de només un mes?

R.

2) Quantes vagades és més gran l'úter humà duna embarassada de vuit meses que el d'una embarassada de només un mes?

R.

3) Com es possible que l'úter d'una embarassada de set mesos sigui més petit que la longitud de l'embrió que conté?

R.

4) Com es la paret que es forma a l’interior de la cèl·lula vegetal mare quan aquesta es divideix?

R.

5) Com es diu la doble membrana que delimita el nucli?

R.

6) Com es diuen les dues fibres allargades que es poden diferenciar longitudinalment en un cromosoma en Profase o Metafase?

R.

B) PART EN QUE ES POT ACCEDIR A INTERNET

7) Un metge de Canton estava estudiant uns casos de pneumònia atípica apareguts el mes de novembre de 2002 i tenia ordres de mantenir en silenci aquest estudi. Sense saber que ell també estava infectat de la SARS, per assistir-hi a una boda, el 21 de febrer de 2003, es va desplaçar a una determinada ciutat i es va instal·lar a l’Hotel Metropol. A través dels altres clients d’aquest hotel la malaltia es va transmetre ràpidament a molts altres països. En quina ciutat està aquest hotel?

R.

8) On es va infectar aquest metge?

R.

9) Com es diu el Doctor italià, especialista en malalties infeccioses, que després d’assistir a un home de negocis americà en Hanoi (Vietnam), va fer la primera descripció de la SARS, va contraure la malaltia i va morir el 29 de març?

R.

10) El 6 d’abril hi havien registrat 2223 pacients i 78 morts, el 27 d’abril hi havia 4.836 malalts i 294 morts, i el 15 de maig hi havien registrats 7669 pacients i 601 morts. Quin percentatge de malalts morien en cadascuna d'aquestes tres dates? Quina causa penses que pot explicar aquesta diferència?

R.

11) Un investigador espanyol del CSIC treballa des de 1982 amb el coronavirus. És el primer científic que ha aconseguit crear un coronavirus artificial. És el virus que provoca la gastroenteritis porcina transmissible. La finalitat d'aquesta investigació és utilitzar aquest virus per introduir gens en animals per millorar les seves característiques i en persones per curar malalties. Quin és el nom d’aquest investigador?

R.

12) Quin tipus d’àcid nucleic conté el virus de la SARS?

R.