ASSOCIACIÓ "AMES" (ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI) Apartat de Correus 20.091 08080 Barcelona

HONORABLE CONSELLER

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

SENYOR XAVIER HERNÀNDEZ

Barcelona, 11 d'octubre de 1999

Ens han informat que per al proper any acadèmic, el curs 2000-2001, està previst realitzar un gran concurs de trasllats en el qual haurien de participar obligatòriament tots els professors desplaçats, amb la qual cosa perdrien definitivament la seva plaça.

Donat que encara no s'ha fet una avaluació del nou sistema educatiu i per tant no se sap si s'haurà de modificar el model i consegüentment no se saben les necessitats reals de professorat en cadascun dels instituts, demanem que no s'obligui els professors desplaçats a participar en cap concurs de trasllats fins que no es realitzi l'esmentada avaluació.

Els representants del col·lectiu de professors que signem aquest escrit li demanem una entrevista per expressar-li personalment la proposta.

Atentament,

Nom i cognoms

IES o Entitat

DNI

Signatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envieu aquest full signat a: AMES. Apartat de Correus 20.091 08080 Barcelona, abans del 8 d'octubre de 1999