AMES-FPS

Full informatiu 03-03-2003

PROFESSORS DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

"Les Ciències Naturals a l’ESO (LOCE)"

 

1. En el projecte del Real Decret sobre l’ESO, en el Article 7, es determina que a 1r i 2n d’ESO hi hagin dues assignatures denominades "Ciències de la Naturalesa de 1r i 2n d’ESO" que tenen continguts de Biologia, Geologia, Física i Química. Donat que molts dels professors d’aquestes dues assignatures són especialistes en Biologia i Geologia o en Física i Química però no en les quatre ciències, proposem enviar un escrit al MECD, amb el màxim de signatures possibles, demanant que es deixi llibertat als centres per decidir si ensenyen les quatre ciències conjuntament o tota la Biologia i Geologia a 1r d’ESO i tota la Física i Química a 2n d’ESO, com ara es fa a Catalunya. (Veure RD ESO a: http://amesweb.tripod.com)

2. En el projecte del Real Decret sobre l’ESO, a l’Article 9 punt 2, es determina que l’assignatura "Biologia i Geologia de 3r d’ESO" és una assignatura comuna per a tots els alumnes de l’ESO. A l’Article 9 punt 3 d’aquesta mateixa llei es diu que l’assignatura "Biologia i Geologia de 4t d’ESO" és una assignatura optativa que pot ser triada en els tres itineraris. Prèviament, a l’Article 6, es diu que les Administracions educatives (les Autonòmiques) regularan l’oferta d’aquestes assignatures. Considerem necessari enviar un escrit al Departament d'Ensenyament, amb el màxim de signatures possibles, demanant que l’assignatura "Biologia i Geologia de 4t d’ESO" sigui considerada en els futurs Decrets del Departament com la més adequada per a tots els alumnes que després vulguin cursar un Batxillerat de Ciències amb "Biologia" i/o "CTMA" o un CFGM de la família Biosanitària. (Veure RD ESO a: http://amesweb.tripod.com)

3. Per demanar al MECD i al Departament d’Ensenyament aquests dos punts, amb un ampli suport de professors, envieu-nos URGENTMENT un e-mail amb el vostre nom i el nom del vostre centre a:

ames@colegio.net

ENTRE TOTS HO ACONSEGUIREM!!