Les proves de competències bàsiques són un frau

El-Punt.-NÚRIA-ASTORCH 07/05/2003,

Alguns directors d'instituts de secundària de Girona han denunciat que el contingut de les diferents proves que el Departament d'Ensenyament els ha enviat per avaluar les competències bàsiques dels alumnes de segon d'ESO és en un 90% idèntic a les de l'any passat.

Els directors mantenen que són molts els centres que poden haver passat als seus alumnes les proves de l'any passat per fer un assaig, amb la qual cosa aquests ja coneixen les respostes i, per tant, els resultats seran un frau. La delegada d'Ensenyament, Pilar Sancho, va explicar ahir que les proves són "semblants" a les del curs passat perquè els centres puguin comparar l'evolució dels alumnes d'una promoció a una altra i introduir, si cal, elements de correcció. Sancho va subratllar que l'objectiu de les proves és fer una avaluació interna.
Durant el mes de maig, tots els centres docents de Catalunya administren les proves estandarditzades que els ha tramès Ensenyament. Aquestes proves avaluen l'adquisició de competències bàsiques al final del cicle mitjà de l'educació primària i
al final del cicle de l'ESO.
L'objectiu d'aquestes proves és conèixer el nivell de domini que l'alumnat d'entre 10 i 14 anys té de les competències bàsiques i donar elements de reflexió als centres per facilitar la presa de decisions. Del conjunt de proves, Ensenyament n'agafa una mostra i en fa públics els resultats, que han de reflectir l'assoliment de competències bàsiques.