Barcelona, 19 de març de 2003

A l’atenció d’Antonio Jimeno.

 Benvolgut senyor,

En dirigeixo a vostè per tal d’informar-lo que a l’Assemblea General Extraordinària (Congrés) d’ASPEPC, que va tenir lloc el passat 21 de febrer, vaig ser elegit Secretari General d’aquesta associació sindical.

Tant jo mateix com l’equip que tinc l’honor d’encapçalar, som conscients que en els darrers anys les relacions entre les nostres respectives organitzacions han estat marcades per malentesos que, tal vegada producte d’herències històriques, havien viciat qualsevol mena de contacte. Vull manifestar-li, en aquest sentit, que per la meva part considero que es tracta d’una situació desafortunada que mai no s’havia d’haver produït i aprofito per manifestar-li la meva voluntat de normalitzar les relacions amb l’organització que vostè presideix. Especialment en aquests moments tan decisius per al futur del nostre sistema d’ensenyament, penso que no té cap sentit seguir ignorant-nos mútuament, cosa que només afavoreix d’altres opcions, hegemòniques actualment a Catalunya, que ni vostès ni nosaltres compartim.

La nova direcció d’ASPEPC -en el qual no hi figuren noms relacionats amb l’anterior Secretari General, Josep Alsina, com ara Ramon Figuera, que ha estat expulsat d’ASPEPC amb data 7 de març de 2003- té la ferma voluntat de seguir lluitant per la defensa dels interessos del professorat de secundària i per un ensenyament de qualitat, aspectes en els quals coincidim amb vostès. Li reitero doncs la meva disposició a normalitzar i regularitzar les relacions entre les dues organitzacions que representem. Atentament,

 

Xavier Massó i Aguadé

Secretari General d’ASPEPC